De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 


FILM L1


Klik op link hiernaast >
. Winterwandeling op woensdag 1 maart 2017
lees meer op deze blz.

 PRONKZITTING Woon/Zorgcentum Beek.l
VRIJDAG 27 JAN. 2017
lees meer op deze blz.
================================================


https://youtu.be/IJwPrsStNXM


Klik hierboven op de link voor de film van L1.VOOR MEDEDELINGEN (klik hier)

Nr.1en2
JANUARI/FEBRUARIE 2017

Code belastingaangifte 2016.

Degenen onder u die gewend zijn de belastingaangifte te laten verzorgen door de KBO kregen in het verleden automatisch een machtigingscode toegestuurd door de belastingdienst.
Dat heeft de belastingdienst veranderd.
De code moet nu voor u aangevraagd worden door de belastinginvuller.
Voor iedereen die afgelopen jaar de aangifte liet verzorgen door de KBO zal mevr. Dormans automatisch de machtigingscode aanvragen. U ontvangt die vervolgens  thuis, rechtstreeks van de belasting.
U hoeft dus zelf niets te doen, behalve de code die u thuis gestuurd krijgt, goed bewaren.
Wenst u meer inlichtingen, dan kunt u bellen naar Mevr. Jos Dormans, tel: 046-4373705.
Als u dat makkelijker vindt kunt u ook mailen, en wel naar het volgende adres: jos.kbo@gmail.com   

Voor diegenen die nog niet eerder de aangifte door de KBO lieten verzorgen geldt het volgende.
Met ingang van het  aangiftejaar 2016  heeft zich een 2e persoon aangemeld die ook de aangiftes voor onze leden gaat invullen.
Hij gaat de aangiftes verzorgen voor de “nieuwe”  cliënten,  en zal dus ook zorgen voor het aanvragen van de machtigingscode op het moment dat u hem verzoekt  uw aangifte in te vullen.
Zijn naam is: Adri Hellenbrand,  en hij is telefonisch bereikbaar op: 046-4754487, zijn emailadres adri.hellenbrand@gmail.com    

 Het invullen zal niet eerder beginnen dan 1 maart omdat dan pas de voor ingevulde gegevens beschikbaar komen.
Nadere gegevens volgen in de circulaire van februari.

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Mantelzorgcompliment
De gemeente Beek wil graag een blijk van waardering uitspreken aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet voor zorgvragers uit de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom voor hun mantelzorger een waardering aanvragen van € 175 voor het jaar 2016. De mantelzorgwaardering kan tot en met 31 maart 2017 aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Geregistreerde mantelzorgers ontvangen dit formulier per post van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Niet geregistreerde mantelzorgers kunnen zich melden bij het Steunpunt Mantelzorg-wm in Beek: MFC De Molenberg, Molenstraat 158, 6191 KR Beek.
Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens T 046 - 457 57 00 of mailen naar  avermeulen@piw.nl  of  mwehrens@piw.nl

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213

(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Reparatie/Klussensoos
(klik)

De klussers aan het werk !

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten

Eucharistie viering
De maandelijkse eucharistieviering vindt plaatst op
zondag  12 februari  aanstaande om 10.00 uur In de Sint Martinus kerk te Beek. In deze mis herdenken wij onze leden welke ons  in de achterliggende periode ontvielen:
05-12-2016       Mevrouw G. Geraats – Heymans
Veldekelaan 22,6191 CX  Beek                91 jr
10-12-2016       Heer A.H.H Lemmens 
Burg. Janssenstraat 61, 6191 JB  Beek 85 jr.
23-12-2016       Mevrouw A. Banser – Huynen
Dr. Beckersstraat 136, 6191 DE Beek   83 jr. 

Herinnering aan het betalen van de contributie 2017.
Leden, die hun contributie nog niet betaald hebben, worden vriendelijke verzocht dit alsnog voor 30
december a.s. te doen.

Vacature Coördinator Educatie (herhaalde oproep)
Binnen het bestuur van onze vereniging heeft de heer Roel Kiers te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Leden die interesse hebben in deze interessante functie binnen ons bestuur verzoeken wij om contact op te nemen met de voorzitter Lei van Oostrom telf. 046-4377082 (e-mail leon.van.oostrom@gmail.com) of met het secretariaat

Nieuw: tablet club !!!
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de nieuwe tablet club. Intussen zijn al een aantal mensen op de maandagmorgen gestart . Het is de bedoeling dat in een ontspannen sfeer leden en ook niet leden  met hun tablet (Ipad of Samsung) op maandagmorgen bij elkaar komen en zich verwonderen over de vele mogelijkheden van het tablet en van de aanwezige deskundigen en van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Er kunnen dan ook op wens bepaalde onderwerpen behandeld worden  (kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of j.heykens@gmail.com.

Sleutelkaart NS
De Ov-begeleiderskaart geeft geen gratis toegang tot de NS- stations, Rotterdamse (RET) en Amsterdamse tram.
Wil men toch gratis (zonder begeleider) reizen bij Arriva of dat een begeleider gratis kan meereizen, dan dient er een sleutelkaart aangevraagd te worden. Voor blinden is dat een kaart met een B.
In 2014 heeft de NS de sleutelkaarten verstrekt, maar het kan zijn, dat U de sleutelkaart niet heeft ontvangen, dan adviseren wij U een kopie van deze sleutelkaart aan te vragen bij: Argonaut, Argonaut is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 030-2354661

KNGFdoppenactie
In de Soosruimte is een bak geplaatst voor het inzamelen van plastic doppen van melkpakken, frisdrank enz. Dus alleen de afschroefbare harde plastic doppen zijn welkom. Deze doppen worden door het KNGF verzameld en verkocht om op deze wijze (blinde)geleidehonden aan te kunnen schaffen. In 2015 zijn er 2 honden en in 2016 zijn er 5 honden op basis van deze doppenactie aangeschaft. De kosten van een geleidehond bedragen 38.000 euro. Kortom het is een zeer zinvolle actie.

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Technische mensen gezocht.
Klussendienst en repair cafe.
We zoeken nog steeds technische mensen, die de reparatiesoos oftewel klussendienst kunnen versterken . In bepaalde gevallen komen we ook aan huis klussen opknappen. Intussen is in Beek het initiatief genomen tot het oprichten van een zg. repair cafe. WIj willen hiermee gaan samenwerken. Nadere berichten volgen.
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl

Koffiebonnenactie Douwe Egberts
Iedereen , die koffiepunten heeft ingezameld heel erg bedankt namens de voedselbank. De actie was heel erg geslaagd.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Het zangkoor:
Op  1 september is  van 19.00 uur tot 21.00 uur het nieuwe zangkoor onder leiding van Mevr. Anouk Verhesen gestart .  Het koor wil in een gezellige sfeer onder deskundige leiding zingen. Heeft U ook zin of interesse neem dan contact op met Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Zij kan U ook alle inlichtingen geven. Inmiddels zingen al 18 leden.
Contactpersoon Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of
email :ch.heel@home.nl

Het zangkoor op donderdagavond is nog op zoek naar heren. Dus zangers schroom niet en meld U aan bij Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl of telf. 0464369255)

Nieuw : Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Belastinginvullers gezocht (klik)

Biljarten
Heeft U zelf interesse of weet u vrienden of bekenden , nodig ze dan uit om te biljarten. Meld U wel even vantoren aan.

      Het biljarten kan op dinsdagmiddag.
Inlichtingen : Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


Leeskring
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 30 januari 2017 om 13.30 uur.
Gelezen wordt het boek : MORTEN van Anna Levander.
____________________________________
Engelse conversatie:

Mevr Patricia Rietbroek zal de conversatiegroep verder gaan leiden. Opgeven bij secretariaat . Volgende bijeenkomst : donderdag 7 februari a.s. om 10 uur v.m. soos.

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”

(Klik)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

HOME


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos

 • Donderdagmiddag – Inloopmiddag
  Nu de winter nadert wordt het steeds drukker in de soos. Wellicht wilt U eens een boek lenen of brengen, een e-boek laden , iets vragen over de tablet , e-reader of uw nieuwe telefoon of foto toestel, Of heeft U een klus, wilt u aanschuiven of aanhaken bij de breigroep, iets vragen aan een bestuurslid of ouderenadviseur, wilt u kaarten of schilderen of komt u gewoon voor de gezelligheid  .Ook kunt  u  informeren naar onze talloze activiteiten. Kom dan naar onze gezellige soos op donderdagmiddag van half twee tot vier uur.    Wellicht heeft u ook nog een idee voor een activiteit.  Zeg het ons.Op deze middagen is steeds een bestuurslid aanwezig i.v.m. eventuele nieuwe leden. Bij de aanwezige ouderenadviseur kunt u met uw vragen  terecht.  De gastvrouw voor de donderdagmiddag is Chris van Heel-Florax.

  Nuttige adressen

  Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com ,(0464379615)
  Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
  Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082)
  Rijbewijskeuring : 088 23 23 300.
  Zelf een datum plannen kan via de website . 
  Het tarief is € 35,00 voor de 70+ en B/E keuring, € 55,00 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs.

  Computercursussen (Computer doe en leercentrum)(064288060)

  Voor 22 euro per jaar bent u lid
  en ontvangt u maandelijks de Nestor


  ====================================

  ALVAST NOTEREN:

  5-Daagse reis naar Noord Duitsland
  woensdag 9 t/m zondag 13 augustus 2017

  klik hier voor meer informatie

 • PRONKZITTING

 • MET UITROEPING PRINS/PRINSES VAN
  De Kabookes in Woon/Zorgcentum Beek.l
  VRIJDAG 27 JAN. 2017
  Aanvang: 18.45 UUR

MET MEDEWEKING VAN DIVERSE ARTIESTEN.
DANSMARIETJES-WINNAARS SCHLAGER'S VAN GENHOUT-NEERBEEK SPAUBEEK.
ZANG-KELLY-GASTON-
SPECIAAL OPTREDEN VAN WINNAARS LVK
BAEKER CARNAVALS VERENIGINGEN .
DE POTTENTAOTE MET HOFKAPEL
DE DOORZETTERS - DE SJRAVELAIRE-
DE KWAKKERTE.
KAARTVERKOOP GAAT VAN START VANAF:
DINSDAG 10-JAN 2017 TIJD 10 TOT 12 UUR.

BIJ DE AANWEZIGE LEDEN KABOOKES IN   WZC Franciscus EN AAN DE BAR
KAARTJES KOSTEN: € 10.
KOSTUMERING ?.JA GRAAG

==============================================

Filmochtend KBO
Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom!
De eerstvolgende film is
Zondag 19 februari 11. uur v.m.
De film is Tonio

Winterwandeling op woensdag 1 maart 2017.

Wederom houden wij een extra wandeling kort bij huis.
Voor deze wandeling gaan we naar Meers naar de zaal de “Witte Börstel”
onder in het dorp.
We vertrekken vanaf het OLV plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 1,50 p.p.

Neem een identiteitskaart en droge schoenen mee.
De korte route is 5,6 km, de lange route 8,5 km.

 Eenieder wandelt op eigen verantwoording!

Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie en vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk.
Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1e en 3e dinsdag of bij Math Hulst, Ecrevissestraat 38 te Beek tel. 046-4371790. Lever de ingevulde strook in voor 26 februari 2017.
Bij verhindering tijdig afmelden liefst voor 26 februari
Math Hulst.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

                      
Wij wensen U op voorhand een prettige wandeling.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.------------------------------------------------------------------------------

 

Deelnemer aan de korte of lange wandeling
Stelt auto ter beschikking voor vervoer  ja / nee
Doorhalen wat niet van toepassing is.

Presentatie/voorlichting over financiële mishandeling/uitbuiting ouderen
Op dinsdag 24 januari om 14.00 tot 16.00 uur in de aula (ingang achterom in het gebouw van het MFC tegenover parkeerterrein) De Molenberg 158 Beek (PIW kantoor Beek) door Angelien Bouvrie van Veilig Thuis Zuid Limburg.
De aanpak ouderenmishandeling begint met het herkennen van signaleren van ouderenmishandeling.
In de presentatie komen de verschillende vormen van financiele uitbuiting aan bod, wat mogelijke signalen kunnen zijn en wat kun je eraan doen. Waarvoor kun je terecht bij Veilig Thuis?
Het doel van de presentatie is om financiële uitbuiting, een vorm van ouderenmishandeling, onder de aandacht te brengen en het vooral te leren herkennen. Het komt meer voor dan je denkt!
Met vriendelijk groet,
Angelien Bouvrie
Medewerker Veilig Thuis
Afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie

=========================
 

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

 

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

Lid worden? (klik hier

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is
voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

De schildermiddag
Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven door Wies Verhage.

 

HOME

Website: @ Mia Liedekerken