De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

FILM L1
Klik op link hiernaast >


 Lezing over de Kroedwuschj
Op woensdag middag 17 mei 2017


------------------------------------------------------

https://youtu.be/IJwPrsStNXM


Klik hierboven op de link voor de film van L1.VOOR MEDEDELINGEN (klik hier)

Nr. 5
MEI 2017
De volgende circulaire nr. 6 verschijnt :24 en 26 mei

Rabo clubkasactie
Breng ook dit jaar weer Uw stem uit op de KBO St. Jozef en steun ons op deze wijze.
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 10 mei tot en met dinsdag 23 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen.
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden
uitgebracht. Wij staan vermeld onder KBO St.Jozef Beek.
Let op: alleen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid.
Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 1 april 2017 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/wm, onder het blokje ‘De voordelen van het lidmaatsch
ap’.

Eucharistieviering
• De maandelijkse eucharistieviering vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek op de tweede zondag van iedere maand om 10.00 uur; Deze
keer zal dat zijn op zondag 14 mei aanstaande om 10.00 uur.
In de Martinusparochie is het nu gebruikelijk om voor de overledenen in deze parochie tot en met 6-
wekendienst wekelijks deze overledenen te herdenken in een mis.
Om te voorkomen dat meerdere intenties zouden samenvallen, werd in voorkomende gevallen dan onze intentie naar de volgende maand verplaatst.
Om in lijn te blijven met de afkondiging in het parochieblad St Martinus hebben wij daarom de volgende aanpassing doorgevoerd.
• Voortaan zullen wij voor wat betreft de vermelding van onze overledenen als referentieperiode
steeds de achterliggende kalendermaand(en) nemen.
• Deze namen zullen wij dan aan het begin van de leef-maand doorgeven aan de Parochie
• Deze namen zullen wij afkondigen in de circulaire van de leef-maand en hierbij, en na overleg
met hr. Pastoor, aangeven in welke eucharistieviering (maand+1, of maand+2) de betreffende
overledene in de mis wordt herdacht.
• Om in lijn te komen met bovengenoemde vermelden wij onderstaand daarom alle overledenen
in de maand februari en de maand maart met per regel aangegeven, wanneer de herdenkings
mis heeft plaatsgevonden of nog gaat plaatsvinden.

Hr. J. Willems Gerbergastraat 15 BEEK 9-apr
Hr. G. Schepers Maastrichterlaan 46 BEEK 14-mei
Mevr. Van der Kruk Gasthuissteeg 39 BEEK 9-apr
Mevr. Soetelmans - Salden Van Goudoeverstraat 3 GELEEN 9-apr
Mevr. Reubsaet - Pijpers, Stationsstraat 62 BEEK 14-mei

Biljarten
Heeft U zelf interesse of weet u vrienden of bekenden , nodig ze dan uit om te biljarten. Meld U wel even vantoren aan.
      Het biljarten kan op dinsdagmiddag.
Inlichtingen : Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.Engelse conversatie:
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep . Opgeven bij het secretariaat . Volgende bijeenkomst : donderdag 4 mei en 18 mei 10.00 uur v.m.

Technische mensen gezocht. Reparatie/Klussensoos
(klik)
We zoeken nog steeds technische mensen, die de reparatiesoos oftewel klussendienst kunnen versterken . In bepaalde gevallen komen we ook aan huis klussen opknappen.
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl

De klussers aan het werk !

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Actie Goede Doelen Jan Linders - vervolg-
Al eerder meldden wij dat Jan Linders Goede D
oelen voor het jaar 2018 onze afdeling KBO St. Jozef
als goed doel heeft geadopteerd. Aansluitend aan eerdere acties is er samen met ons in de eerste
week van mei ( voor Moederdag) op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag een vla-proeverij
in de winkel aan de Maastrichterlaan gepland. Enkele vrijwilligers van ons zullen dan assisteren. Als
tegenprestatie krijgt de KBO-Beek van iedere verkochte vla een deel van de opbrengst in de vorm van
een cheque die binnenkort aan ons wordt aangeboden. Mogen wij rekenen, gelet op de
aansluitende Moederdag-zondag , op veel gekochte vlaaien ??. Zegt het voort, zegt het voort…

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten


Nieuw: tablet club !!!
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de nieuwe tablet club. Intussen zijn al een aantal mensen op de maandagmorgen gestart . Het is de bedoeling dat in een ontspannen sfeer leden en ook niet leden  met hun tablet (Ipad of Samsung) op maandagmorgen bij elkaar komen en zich verwonderen over de vele mogelijkheden van het tablet en van de aanwezige deskundigen en van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Er kunnen dan ook op wens bepaalde onderwerpen behandeld worden  (kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of j.heykens@gmail.com.

Sleutelkaart NS
De Ov-begeleiderskaart geeft geen gratis toegang tot de NS- stations, Rotterdamse (RET) en Amsterdamse tram.
Wil men toch gratis (zonder begeleider) reizen bij Arriva of dat een begeleider gratis kan meereizen, dan dient er een sleutelkaart aangevraagd te worden. Voor blinden is dat een kaart met een B.
In 2014 heeft de NS de sleutelkaarten verstrekt, maar het kan zijn, dat U de sleutelkaart niet heeft ontvangen, dan adviseren wij U een kopie van deze sleutelkaart aan te vragen bij: Argonaut, Argonaut is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 030-2354661

KNGFdoppenactie
In de Soosruimte is een bak geplaatst voor het inzamelen van plastic doppen van melkpakken, frisdrank enz. Dus alleen de afschroefbare harde plastic doppen zijn welkom. Deze doppen worden door het KNGF verzameld en verkocht om op deze wijze (blinde)geleidehonden aan te kunnen schaffen. In 2015 zijn er 2 honden en in 2016 zijn er 5 honden op basis van deze doppenactie aangeschaft. De kosten van een geleidehond bedragen 38.000 euro. Kortom het is een zeer zinvolle actie.

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Het zangkoor:
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 8 mei a.s. Heeft U belangstelling neem dan contact op met het
secretariaat (0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com)

Nieuw : Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 

  Leeskring
  Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 27 maart om 13.30 uur.
  Gelezen wordt het boek :
  De ijsmakers van Ernest v.der Kwast

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”

(Klik)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

De schildermiddag
Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage.

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

 


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos

 • Donderdagmiddag – Inloopmiddag
  Nu de winter nadert wordt het steeds drukker in de soos. Wellicht wilt U eens een boek lenen of brengen, een e-boek laden , iets vragen over de tablet , e-reader of uw nieuwe telefoon of foto toestel, Of heeft U een klus, wilt u aanschuiven of aanhaken bij de breigroep, iets vragen aan een bestuurslid of ouderenadviseur,
 • wilt u kaarten of schilderen of komt u gewoon voor de gezelligheid  .Ook kunt  u  informeren naar onze talloze activiteiten. Kom dan naar onze gezellige soos op donderdagmiddag van half twee tot vier uur.    Wellicht heeft u ook nog een idee voor een activiteit.  Zeg het ons.Op deze middagen is steeds een bestuurslid aanwezig i.v.m. eventuele nieuwe leden. Bij de aanwezige ouderenadviseur kunt u met uw vragen  terecht. 
  De gastvrouw voor de donderdagmiddag is Chris van Heel-Florax.

  Nuttige adressen

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens
  ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
 • Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
 • Sport en spel activiteiten: Louis Speetgens (l.speetgens@xs4all.nl)(046-4373123)
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames gezocht : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
 • Bestuursleden gezocht :(zie voor informatie zie aankondiging jaarvergadering in deze circulaire (secretariskbobeek@gmail.com) (o464379615)
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:

 Lezing over de Kroedwuschj
Op woensdag middag 17 mei 2017 wordt door de KBO Beek een lezing georganiseerd over een oud Limburgs gebruik
”De Kroedwusj"
De lezing wordt verzorgd door mevrouw Trudy Willems
Het programma begint om 14.00 uur en vindt plaats in het lokaal van de KBO aan de Molenstraat 158.
Het programma bestaat uit twee delen in de pauze wordt een door mevrouw Willems gemaakte kruidenlikeur aangeboden.
Graag vooraf aanmelden bij dhr. Lei van Oostrom telf.
0 4 6 - 4 3 7 7 0 8 2 o f p e r e - m a i l
leon.van.oostrom@mail.com.


 KBO Filmochtend Elke derde zondag van de maand
is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity
Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en
voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom!
Op zondag 15 mei ziet u A Walk In The Woods om 11:00 uur
Beschrijving film: Na reizen over de hele wereld vindt schrijver Bill Bryson (Robert Redford) het tijd voor een trip
door thuisland Amerika. Hij kiest de Appalachian Trail; een van de langste wandelpaden ter wereld van 3500 km
door de Amerikaanse wildernis. De enige die hij zo gek krijgt om mee te gaan is brombeer Katz (Nick Nolte), een
jeugdvriend waarmee hij alle contact verloren is. Bill’s vrouw (Emma Thompson) vindt het maar niks dat de twee
ongetrainde mannen de zware tocht gaan ondernemen. Haar zorgen blijken niet geheel onterecht. De twee krijgen
het aan de stok met elkaar, de natuur en een parade aan opmerkelijke reisgenoten
.

KBO -12 uurtje.
U bent na afloop van de KBO film van harte welkom in de Bar op de 1e verdieping voor het 12-uurtje.
Het 12- uurtje bestaat uit: Dag soepje, belegd broodje en Quiche voor slechts € 9,50
Reserveren voor het 12-uurtje is mogelijk via
0900 222 8888 (dagelijks van 13.00 tot 18.00) 40cnt p/m of per mail* via service@forox.nl ovv
* per mail aanmelden is mogelijk tot de vrijdag voor de KBO voorstelling van zondag. U ontvangt van
Foroxity een bevestiging.

 • De 5-daagse zomerreis naar Noord Duitsland van 9 t/m 13 augustus a.s. GAAT DOOR !!Er zijn op dit
  moment voldoende inschrijvingen om de reis te laten doorgaan.Degene die het volledige bedrag nog
  niet betaald hebben, krijgen van de penningmeester een acceptgiro met het nog ontbrekende bedrag
  daarop vermeld. Voor diegenen die geen eigen annulerings- en reisverzekering hebben, is dat nog vrijstaande bedrag verhoogd met de premie voor die verzekeringen, zijnde €.6,- per persoon.
 • DAGTOCHT VULKAN EXPRESS EN GEISER ANDERNACH OP DINSDAG 23 MEI

 • Deze dagtocht staat helemaal in het teken van de vulkaaneifel. We rijden van Beek, O.L.Vrouweplein,
  via een tussenstop in Heimersheim (koffie en gebak) naar Engeln/Kempenich. Hier stappen we over op
  de Vulkan Express. Met een vaartje van ongeveer 20 km/h en een hoogte verschil van 400 m krijgen we
  zeer fraaie stukjes vulkaaneifel te zien. Aankomst van de trein in Brohl. Met de bus gaan we dan verder
  naar Bad Breisig. In dit kuuroord lunchen we in Hotel Anker.
  Na de lunch vertrekken we naar Andernach voor een kort bezoek aan het infocenter over de te
  bezoeken geiser (Geysir Infocenter). De geiser is de grootste koud water geiser ter wereld. Je hoeft er
  niet voor naar Amerika of IJsland, hij ligt hier om de hoek. De geiser ligt op een schiereiland, dat alleen
  bereikbaar is met een boot. De land kant wordt afgesneden door een autoweg. De boot brengt ons naar
  het schiereiland en ook weer terug in Andernach.
  Op het schiereiland zullen we getuigen zijn van zo’n imposante uitbarsting die steevast gepaard gaat
  met veel gesis, gerommel en een fontein van wel 60 m. hoog. Na wat rondlopen ter plaatse,
  vertrekken we weer met de boot. Als de boot weer aanlegt in Andernach, vertrekken we meteen naar de
  diner lokatie.
  Tijdschema
  08.15 uur Vertrek vanaf O.L.Vrouweplein in Beek
  09.45 uur Aankomst Hotel Weidenbrück Heimersheim voor koffie en gebak
  10.30 uur Vertrek vanuit Heimersheim
  11.15 uur Aankomst station Engeln
  11.30 uur Vertrek Vulkan Express
  12.50 uur Aankomst Express in Brohl, per touringcar naar Bad Breisig
  13.00 uur Aankomst Hotel Anker te Bad Breisig voor de lunch
  Circulaire KBO-St.Jozef Beek mei 2017 pagina !5
  made in New Zealand
  14.00 uur Vertrek van uit Bad Breisig naar Andernach
  14.10 uur Aankomst in Andernach en kort bezoek aan Geysir Infocenter
  14.50 uur Inschepen voor bezoek geiser
  15.00 uur Vertrek boot met bezoek aan de geiser
  16.30 uur Einde boottocht en vertrek vanuit Andernach
  18.15 uur Aankomst diner locaties
  20.15 uur Vertrek vanuit diner locatie
  20.45 uur Aankomst O.L.Vrouweplein in Beek
  Denk er aan uw paspoort of identiteitskaart mee te nemen
  De kosten voor deze dagexcursie : €.66,25Tijdens de beschikbare vrije tijd op deze tocht is
  ondergetekende te bereiken ingeval van nood
  Jan Geurts onder nr 06-53974801
  Inschrijfformulier----------------------
  Vulkan Express en Geiser Andernach op dinsdag 23-05-2017
  Naam aanvrager……………………………………...
  Voorletters ………….…………...
  Adres…………………………………………………. Woonplaats………………………
  Postcode ……………Telefoon …………………….. E-mailadres…………………….
  Zal deelnemen met …… personen
  Heeft een reisverzekering: ja of neen (doorhalen wat niet van toepassing is)
  Inschrijfgeld is overgemaakt op : ………… (datum) .
  Handtekening ……………….._
  Dit formulier vóór 13 mei 2017 toezenden aan: J. Geurts Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek.
  Inschrijfgeld €.66,25 p/p eveneens vóór 13 mei 2017 overmaken op IBAN nr:
  NL56RABO0104910658
  ten name van KBO Beek onder vermelding van: “Eifeltour”.

 • Vlaai ontmoetingen
  Maandag 8 mei van 13.30-15.00 uur .
  Vlaai -ontmoetingen is een nieuw initiatief van de wijkteams en
  Steunpunt Mantelzorg.
  Samen willen wij met burgers van Beek de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Wij zorgen voor heerlijke vlaai en jullie voor de gezelligheid. ! Gewoon samen genieten.
  Locatie: Gemeenschapshuis "t Roadhoes, Musschenberg 101 Spaubeek
  Contactpersoon : Henk Bego en Astrid Vermeulen (mantelzorg@piw.nl, 0464575700)
  Aanmelden is wenselijk , maar niet verplicht

  Wijkteams Beek en Steunpunt Mantelzorg

 Mentorschap en Levenstestament (Notaris Pas)
Wijkteams Beek en Steunpunt Mantelzorg
Donderdag 18 mei van 13.30-15.30 uur.
Notaris Pas geeft uitleg over wat er gebeurt als U of Uw dierbare niet meer in staat is de eigen belangen
te behartigen. Wie regelt de financiele/juridische zaken en mag zorgbeslissingen nemen. ? Ook thema's
als het mentorschap, de notiariele volmacht of het levenstestament , het erfrecht en de voordelen van
een testament (o.a. vermindering van de eigen bijdragen aan een verzorgingstehuis komen aan de
orde.
Locatie: MFC "De Molenberg" Molenstraat 158 (ingang achterom)
Contactpersoon: Astrid Vermeulen (mantelzorg@piw.nl) 0464575700
Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht.

Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal 

Op 2 juli aanstaande vindt om 14.30 uur in het Parkstadtheater in Heerlen de KBO-voorstelling “Pinkpop een muzikaal liefdesverhaal” plaats.
Veel afdelingen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij deze voorstelling zullen bijwonen. Onderstaand ontvangt u nadere informatie i.v.m. het bestellen van kaarten in groepsverband, mocht u alsnog de voorstelling willen bijwonen:
U kunt uw kaarten voor het groepsbezoek (vijf kaarten of meer) telefonisch reserveren/bestellen bij Parkstad Limburg Theaters via 045-571 66 07 (refereer naar KBO Limburg). De medewerkers van Parkstad Limburg Theaters helpen u dan graag verder.
Voor het groepsbezoek betaalt u € 25,- per ticket.
Reserveer op tijd! De capaciteit van de zaal is 1.010 plaatsen en bij het reserveren geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt” en de beste plaatsen gaan als eerste de deur uit.
Let op de gewijzigde aanvangstijd van de voorstelling: 14.30 uur! Over een eventueel omlijstingsprogramma volgt nog nadere informatie. Dit is o.a. afhankelijk of de voorstelling helemaal wordt uitverkocht met alleen KBO leden.
 Meer informatie over de voorstelling vindt u in het eerstvolgend nummer van het Limburg Magazine dat samen met het maartnummer van de Nestor verschijnt (op 21 februari) met o.a. een exclusief interview met de beide hoofdrolspelers Huub Stapel en Suzanne Seegers. In dit Limburg Magazine staat ook hoe KBO leden die de voorstelling individueel willen bijwonen, kaarten kunnen bestellen. Zij kunnen maximaal vier kaarten bestellen voor het tarief van € 27,50 per ticket

=========================
 

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

 

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

Lid worden? (klik hier

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is
voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

HOME

Website: @ Mia Liedekerken