De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 

 

 

FILM L1
Klik op link hiernaast >


KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)

------------------------------------------------------

Klik hieronder op de link voor de film van L1.
https://youtu.be/IJwPrsStNXMVOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

SEPTEMBER 2017
De volgende circulaire nr. 10 verschijnt :28 en 29 september

Verhuizing naar Stegen 35

Geprobeerd wordt om ons in de laatste twee weken van oktober te laten verhuizen naar De Stegen 35 (voormalige OBS school De Kring.)
Er moet echter nog heel veel gebeuren. Het gebouw zal aangepast moeten worden aan onze wensen en met mogelijk andere gebruikers zal nog samen met de gemeente een beheersconstructie opgezet worden. Mogelijk kan de verhuisdatum dan ook nog verschoven worden naar het eind van het jaar.
Zo gauw de datum bekend is zal zeker met de diverse groepsleiders en groepen contact opgenomen worden om de verhuizing goed te laten verlopen

Mantelzorgers laten hun stem horen
Astrid Vermeulen van PIW is samen met Danielle Willems van de Gemeente Beek een mantelzorgforum aan het organiseren. Dat gaat plaatsvinden op 5 oktober in de ochtend. Hiervoor zoekt ze mantelzorgers die hun stem willen laten horen en in gesprek met hun en de gemeente willen  om boven tafel te krijgen wat belangrijk is voor mantelzorgers in Beek. De gemeente wil deze informatie meenemen in hun beleidsnota. In 2016 hebben ze het eerste mantelzorgforum georganiseerd waar een aantal speerpunten uit voortgekomen zijn. Nu willen zij graag een vervolg. Inlichting:avermeulen@piw.nl of Astrid Vermeulen 0464575700 of secretariaat 04643796156 (secretariskbobeek@gmail.com)  

Mindfulness cursus voor mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg organiseert in De Linde, Hyancintenlaan 33 in Geleen een cursus Mindfulness voor Mantelzorgers op 6, 13, 20 en 27 september van 13.30-15.30 Kosten 115 Euro voor 4 middagen
Inlcihtingen :
Be-aware-mindfulness
Hoogland 15 , 6191 NM Beek, 06-51819608
E-mail info@be-aware-mindfulness.nl

Opbrengst Jan Linders Aktie:
Jan Linders  in Beek heeft dit jaar KBO Beek uitgekozen als Goede Doel. Vanuit deze samenwerking hebben wij in de eerste helft van 2017 diverse activiteiten gehouden met als doel om opbrengsten  te creëren voor KBO Beek.
Wij kunnen u melden dat deze activiteiten in totaal een bedrag van € 535,00 voor KBO Beek heeft opgeleverd.

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistieviering vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek op zondag  10 september  aanstaande om  10.00 uur.  In deze H.H mis herdenken wij in het bijzonder onze leden welke ons in de afgelopen maanden juni en juli ontvielen:

Mevr. T. Handels – Carboex (Truus)      
Past. van Eijsstraat 16  6235EL  Ulestraten        82jr.
Hr. F.H.G. Vleugels (Jean)                    
Om de Toren34             6191KZ  Beek               87jr.

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)
Docent:  De heer Maurice Wiche
Data: donderdag  14-9, 21-9, 28-9, 5-10, 12-10 - ’s morgens van 10-12 uur
Locatie: Soosgebouw, Molenstraat 158 te Beek
Kosten: bij 20 deelnemers € 25,-- en bij 25 deelnemers € 20,-- + € 2,50 koffiegeld
 (ook niet-leden zijn welkom)
Programma:(Beschrijvingen van de thema's in de vorige circulaire)
Les 1. Bellini  –  Norma:
Les 2. Rossini  -  De Barbier van Sevilla:
Donizetti  -  l’Elisir d’Amore:
Les 3. Verdi  -  Nabucco:  
Les 4. Verdi: Messa da Requiem
Les 5. Thema les: De Tjechische TOP:
 Smetana:  .Dvorak: Janacek :

Aanmelden vóór 5 september a.s. bij R. Kiers  tel: 046 - 437 33 47  e-mail: roel.kiers@gmail.com   
Het bestuur KBO-Afdeling Beek

Tabletworkshop
(kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of
j.heykens@gmail.com. Zowel voor Ipad als Samsung (Android)

KBO sters ontmoeten elkaar  tijdens de fietsvierdaagse van Meijel. Zij doen ons de groeten

 

 

 

 

Website beheerder(ster) gezocht
We zijn als bestuur zeer trots op onze door Mevr. Mia Liedekerken professioneel verzorgde website.
Zij heeft jammer genoeg te kennen gegeven op termijn het stokje aan iemand anders te willen overdragen.
Als er mensen zijn, die hiervoor interesse hebben willen we graag samen kijken  hoe en wanneer we dit het beste kunnen regelen.
Voor inlichtingen kunt U naar het secretariaat bellen.

Biljarten
Heeft U zelf interesse of weet u vrienden of bekenden , nodig ze dan uit om te biljarten. Meld U wel even van te voren aan.
      Het biljarten kan op dinsdagmiddag.
Inlichtingen : Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.Engelse conversatie:
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep. Volgende bijeenkomsten:
Donderdagochtenden 10 uur v.m. 7 september,
28 september, 26 oktober, 16 november en 7 december. Mensen, die nog belangstelling hebben : opgeven via het secretariaat.

Technische mensen gezocht. Klussendienst en repair cafe .Mogelijkheid tot Biljarten (klik)Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl . Het biljarten kan op dinsdagmiddag.

De klussers aan het werk !

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Het zangkoor:
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 8 mei a.s. Heeft U belangstelling neem dan contact op met het
secretariaat (0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com)

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 

  Leeskring

  Eerstvolgende bijeenkomst :maandag 4 september a.s. om 14.00 uur in de soos.

 

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

 


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos op dondermiddag
Soos op de donderdagmiddag


Vragen  ?????

Voor al Uw vragen op het gebied van hulp bij de WMO via onze ouderenadviseurs  (vervoer, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden , woningaanpassingen , mantelzorg) , klussen , kleine reparaties , hulp bij computer ,laptophulp en moderne apparatuur, hulp bij mobieltjes , activiteiten, zomaar eens kijken naar het handwerken, schilderen, kaarten, een kopje koffie voor 0,50 cent .
Loop binnen op donderdagmiddag in de soos en denk aan de volgende mogelijkheden:
• Zomaar voor de gezelligheid en een praatje
• Informatie krijgen over actief worden als vrijwilliger binnen de KBO (bestuurslid, organisatie van activiteiten, meehelpen bij verhuizing en inrichting nieuwe gebouw)
• Aanmelding voor activiteiten .
• Informatie inwinnen m.b.t. allerlei activiteiten.
• Mogelijkheid tot biljarten
• Ondersteuning vragen m.b,t. ipad , samsung tablet, smartphones of andere moderne
apparatuur,
• WMO, ouderenadviseur,
• Informatie over veiligheidsadviseur,
• Overzicht van vrijwilligersdiensten, adviezen vervoersmogelijkheden, mogelijkheden tot
huishoudelijke hulp .
• Een kaartje leggen of te handwerken.
• Schilderen onder deskundige begeleiding
• Een afspraak maken voor een klus , eventueel bij u aan huis of computerhulp aan huis. (melden
via secretariaat of helpdesk.kbobeek@gmail.com

Wij zoeken ook nog steeds bestuursleden voor PR en voorzitterschap.
Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
I.v.m. vakanties kan dit het beste via het secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:


 KBO filmmiddag 2017


Filmtitel: “ OORLOGSWINTER.”
Een Nederlandse film van Martin Koolhoven
Naar het boek van Jan Terlouw

Speelduur: 103 minuten
Datum-plaats-tijd: Woensdagmiddag 4 oktober 2017
om 14.00 uur in onze SOOS
Molenstraat 158 te Beek
De toegang is gratis

Oorlogswinter is de verfilming van de bestseller van Jan Terlouw. De film vertelt over de belevenissen van de veertienjarige Michiel tijdens de ijskoude winter van 1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang en Michiel beleeft deze vooral als een groot avontuur. Dit avontuur neemt volwassen vormen aan wanneer hij voor een Engelse soldaat moet zorgen. Het verhaal wordt door Martin Koolhoven op een spannende en bekwame manier verteld.

U bent van harte welkom.

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. Tel. 046 437 33 47. E-mail: roel.kiers@gmail.com

 KBO Filmochtend
Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling
bij Foroxity Filmarena Sittard.
Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom!

DE film :Lion
Zondag 17 september 2017 om 11:00 uur.

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal, vertelt Lion het verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug te vinden. Met Dev Patel, David Wenham, Nicole Kidman en Rooney Mara


DAGTOCHT DRACHENFELSBAHN
EN LINZ AM RHEIN ZATERDAG

30-09-2017.

Deze dagtocht beginnen we met een ritje met de Drachenfelsbahn, op naar het Zevengebergte.
Onder ons zullen er zijn die deze tocht al in hun jeugdjaren hebben beleefd.
De Drachenfelsbahn is de oudste nog in bedrijf zijnde tandradbaan in Duitsland.
Het treintje verbindt sinds1883 de binnenstad van Köningswinter met het Zevengebergte. Een ritje van ruim anderhalve kilometer, waarbij een hoogte wordt overbrugd van 220 meter. Het stijgingspercentage is maximaal liefst 20%. Het zal een onvergetelijke ervaring zijn.
Hierna vertrekken we naar Linz am Rhein voor in eerste instantie de lunch en daarna een bezoek aan de stad.
Linz am Rhein ligt tussen Bonn en Koblenz. Linz heeft als bijnaam: De Bonte Stad. Het dankt deze bijnaam aan de veelkleurige vakwerkhuisjes in de historische binnenstad. Linz werd al in een oorkonde van 874 genoemd en kreeg stadrechten
in 1320. De vestingmuren en stadspoorten zijn nog grotendeels bewaard gebleven.
Heerlijk om hier rond te dwalen door de steegjes en over de pleintjes en ons eeuwen terug te denken.
Wat zou je nog kunnen bezoeken: de grote kerk, de Burg Linz, te bereiken via de Altstadt (gebouwd in 1365), waarin o.a. een permanente tentoonstelling van kunstwerken uit glas en verder een folterkamer uit de middeleeuwen zijn ondergebracht..
Tijdschema
08.00 uur Vertrek vanaf O.L.Vr. plein te Beek.
10.00 uur Aankomst Hotel Lorely Köningswinter voor koffie en gebak
10.45 uur Vertrek vanuit Hotel Lorely
11.00 uur Bezoek en treinrit Drachenfelsbahn
12.45 uur Vertrek vanuit Köningswinter
13.15 uur Aankomst in Linz am Rhein voor de lunch
14.30 uur Vrije tijd in Linz am Rhein
16.30 uur Vertrek vanuit Linz am Rhein
18.15 uur Aankomst dinerlocatie te Vaals, De Wilhelminatoren.
20.15 uur Vertrek vanuit dinerlocatie
20.45 uur Aankomst Beek
Denk er aan uw paspoort of identiteitskaart mee te nemen
De kosten voor deze dagexcursie bedragen €.62,50 (Inclusief alles,
zoals hier boven staat, inbegrepen)
Tijdens de beschikbare vrije tijd op deze tocht is ondergetekende te bereiken in geval van nood:
Jan Geurts onder nr 06-53974801
✂ ———————————————————————————————
DAGTOCHT DRACHENFELSBAHN EN LINZ AM RHEIN OP ZATERDAG 30-09-2017.
Naam aanvrager……………………………………... Voorletters ………....…………...
Adres…………………………………………………. Woonplaats………………………
Postcode ……………Telefoon …………………….. E-mailadres……………………...
Zal deelnemen met …… personen (alleen partner toegestaan)
Heeft een eigen reisverzekering : ja of neen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Inschrijfgeld is overgemaakt op : ………… (datum) . Handtekening ………………..
________________________________________________________
Dit formulier vóór 16 september 2017 toezenden aan: J. Geurts, Ecrevissestraat 48, 6191
CL Beek. Inschrijfgeld €62,50 p/p eveneens vóór 16 september 2017 overmaken op IBAN
nr: NL56RABO0104910658 ten name van de KBO St.Jozef te Beek onder vermelding van: “Linz am Rhein”.

Themamiddag door de commissie educatie KBO Westelijke Mijnstreek
Op 14 november a.s. organiseert de commissie educatie van de KBO westelijke Mijnstreek

weer een –zoals van hun bekend – interessante themamiddag.
Heb je zelf invloed op het prettig beleven van de “oude dag”? Zo ja hoe?
Of blijf je liever op je “eigen”- d.w.z. alleen. O.K. dat is uw keuze
Deze middag wordt de Handreiking Ouderenparticipatie in buurt- en wijkgerichte projecten door Thijs Scheepers toegelicht
Het tweede deel zal bestaan uit “positieve gezondheid”.
Wat is dat en hoe benader je dat?
Ooit gehoord van het gezondheids-spinnenweb?
Door alle aspecten van dit spinnenweb gezamenlijk in te vullen kan eenieder individueelbezien hoe het met zijn gezondheidstoestand is en hoe hij door een van de overige onderdelen (of allemaal natuurlijk) te beïnvloeden zijn gezondheidstoestand ( en dus zijn welbehagen) kan bevorderen.
Dit deel wordt door Hein Curfs voor zijn rekening genomen.
Hein is lid van de KBO Groot Stein en heeft vandaaruit zitting in de commissie educatie. Hein heeft zich in de (uitvoerige) documentatie verdiept en heeft bij diverse deskundigen zijn licht opgestoken.
Hij zal zijn lezing larderen met diverse videopresentaties.
Is uw belangstelling net als die van ons
geprikkeld?
Reserveer dan alvast de datum van 14 november n.m. in uw agenda!
De lezing wordt gehouden in het Hubertushuis in Geleen. Inloop vanaf 13.30 uur. Afhankelijk van hoe de discussie verloopt zal de middag eindigen rond 16.30 – 17.00 uur.

========================= 

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

Nuttige adressen
* Waar Mevr. Chris van Heel vermeld staat is dit tijdelijk secretariskbobeek@gmail.com of Jan Raes )0464379615  of 0651365396

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens
  ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
 • Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
 • Sport en spel activiteiten: Louis Speetgens (l.speetgens@xs4all.nl)(046-4373123)
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames gezocht : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
 • Bestuursleden gezocht :(zie voor informatie zie aankondiging jaarvergadering in deze circulaire (secretariskbobeek@gmail.com) (o464379615)
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Lid worden? (klik hier

Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

De schildermiddag


Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage.

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

 

 
HOME
Website: @ Mia Liedekerken