De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 

FILM L1


Klik op link hiernaast >


KBO filmmiddag
Titel: “ Help, de dokter verzuipt.”

WOENSDAG 2 november
Lees meer hieronder op deze blz.

Herfstwandeling op woensdag 26 oktober naar


Lees meer hieronder op deze blz
================================================

https://youtu.be/IJwPrsStNXM

Klik hierboven op de link voor de film van L1.VOOR MEDEDELINGEN (klik hier)
OKTOBER 2016

Kantinedames gezocht  
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535, Woensdagmiddag 9 november a.s. om 14.00 uur bijeenkomst kantinepersoneel; uitnodiging volgt nog.

Het zangkoor:
Op  1 september is  van 19.00 uur tot 21.00 uur het nieuwe zangkoor onder leiding van Mevr. Anouk Verhesen gestart .  Het koor wil in een gezellige sfeer onder deskundige leiding zingen. Heeft U ook zin of interesse neem dan contact op met Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Zij kan U ook alle inlichtingen geven. Inmiddels zingen al 18 leden.
Contactpersoon Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl

Vrijwilligersavond Gemeente Beek
Op woensdagavond 23 november a.s. houdt de gemeente Beek weer haar jaarlijkse vrijwilligersavond.
De vrijwilligers krijgen dan een gratis gevarieerd programma in het Asta theater aangeboden . Aanvang 20.00 uur , zaal open om 19.00 uur.
Toegangskaarten zijn te bestellen via het secretariaat (secretariskbobeek@gmail.com of tel. 0464379615)

Nieuw : Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Burgemeester bezoekt soos.
Op donderdag 7 juli heeft de burgemeester van Beek Mevr. van Basten de KBO bezocht .Het was een erg gezellige bijeenkomst.

Belastinginvullers gezocht
Wij zoeken  geschikte kandidaten voor de belastingservice van de ouderenbonden.
Omdat het om heel persoonlijke en financiële zaken van de leden gaat, staan kwaliteit en zorgvuldigheid hoog in ons vaandel. Daarom vragen wij u bij potentiële kandidaten goed na te gaan of zij aan het profiel voldoen.
De Belastingservice Ouderenbonden staan voor ingrijpende organisatorische wijzigingen.
Doelstelling:
Uitvoeren van alle (organisatorische) werkzaamheden die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen (zorg- en huurtoeslag)  voor individuele leden van de ANBO, KBO en PCOB ouderenbonden. De Belastinginvuller dient daarbij de richtlijnen van de Belastingservice Ouderenbonden te volgen. De Belastinginvuller (lid van ANBO, KBO of PCOB) maakt als vrijwilliger deel uit van een lokale afdeling of regio.
Taken:
Intake en verzorgen van belastingaangifte

 • De Belastinginvuller verzorgt de administratieve intake van een lid dat in aanmerking wil komen voor hulp bij belastingaangifte;
 • Laat het lid de meegeefbrieven invullen, ondertekenen en geeft deze een van beide exemplaren aan het lid;
 • Draagt zorg voor de belastingaangifte en, indien van toepassing, aanvraag van de huur- en zorgtoeslag;
 • Controleert de voorlopige beschikking en eventuele voorlopige aanslagen en wijzigt deze indien noodzakelijk;
 • Verleent zo nodig nazorg verband houdende met de belastingslag.   
 • Draagt zorg voor de eigen expertise
 • De Belastinginvuller is verplicht de eigen expertise op fiscaal gebied, nodig voor  het verzorgen van de belastingaangifte te onderhouden, onder meer door het  volgen van de aangeboden bijscholing en het bijwonen van de terugkomdag.
 • Heeft kennis van de richtlijnen van de Belastingservice, voert de werkzaamheden uit conform deze richtlijnen en ondertekent jaarlijks de eigen verklaring.

Profiel:

 • Digitaal vaardig zijn en om kunnen gaan met laptop/computer en internet;
 • Ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes;
 • Kennis hebben van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en relevante ontwikkelingen op het werkterrein;
 • Kennis hebben van de zorg- en de huurtoeslag;
 • Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse terugkomdag voor belastinginvullers te volgen;
 • In het bezit zijn van een e-mailadres, laptop/computer en internetaansluiting;
 • In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode van januari - mei 2017;
 • Bereid minimaal 20 aangiftes (maximaal 50) te verzorgen;

Enthousiasme hebben voor en interesse in ontwikkelingen op belastinggebied;

 •      Zorgvuldig en integer om kunnen gaan met privacygevoelige informatie;
 •      Geduld en begrip op kunnen brengen voor de doelgroep;
 •       Voor tenminste 3 jaar beschikbaar zijn als Belastinginvuller.

Wij bieden:

 • Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk;
 • Opleiding en themadagen;
 • Toegang tot relevante fiscale informatie via onze website www.belastingservice.org
 • Ondersteuning door fiscalisten vanuit het provinciaal coördinatiepunt;
 • Dankbare leden!
 • Inlichtingen : Mevr. Jos Dormans.0464373705
  Aanmelden bij het secretariaat : 0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com

Biljarters en hulp bij de klussendienst gezocht.
(informatie Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


Leeskring
De leeskring is van start gegaan met 6 personen. U kunt zich nog aanmelden. secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag (tweemaandelijks) Nu wordt het boek Argentijnse Avonden van C. Visser gelezen.

Reparatiesoos
(klik)

Engelse les

Mensen , die nog belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Mevr. Patricia Barentsen 0621599688  of pbarentsen@gmail.com.
De eerstvolgende les is op : donderdag 6 oktober  a.s. 10 uur . (I.v.m. muziekcursus is deze les in een benedenlokaal)

Eucharistie viering
De maandelijkse eucharistieviering voor leden en overleden leden voor onze KBO afdeling Beek
vindt plaats in de St. Martinuskerk op: zondag 9 oktober 10 uur v.m.
Wij herdenken onze overleden leden

14-09-2016

Mevrouw  M.A. Kremers - Pisters

Hoolstraat 50

6191 TZ  Beek

86 jr.

15-09-2016

Mevrouw  TH.B.E. Simonis - Wintraecken

Aelserhof 51,kamer23

6181 LB  Elsloo

88 jr.

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2016
Onderwerp: “KBO goes Opera II”

(Klik)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

NIEUW: Biljarten!!!
Biljarten  is gestart (7,50 per maand)
Wilt U zich nog aanmelden, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel ((046-4369255)

Technische mensen gezocht
Er hebben zich al enkele mensen die de reparatiesoos willen gaan leiden aangemeld. Binnenkort gaan we met hen de gang van zaken bespreken en volgen er mededelingen in de circulaire over de start.
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl.)

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

De schildermiddag
Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven door Wies Verhage.

Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)


FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier)

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is
voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


 

 

HOME


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos

 • Donderdagmiddag – Inloopmiddag
  Deze middagen moeten toegankelijk zijn voor alle leden. Derhalve zal de invulling voor elk wat wils moeten betekenen. Wij denken hierbij aan  de volgende bezigheden:
 • Gewoon een kop koffie of thee drinken;
 • Een praatje maken met de aanwezigen;
 • Neuzen in de boekenkast of er iets van je gading is.
 • Ruilen van boeken en eventuele boeken van  thuis in de boekenkast plaatsen;
 • Ebooks op de tablet laten zetten of op uw e-reader
 • Een gezelschapsspel naar keuze spelen;
 • Kaarten;
 • Tablet- en computer ondersteuning;
 • Activiteiten zoals kerststukjes maken en bloemschikken.
 • Breien en haken.
 • Schilderen.

  Wellicht heeft u ook nog een idee. Zeg het ons.
  Op deze middagen is steeds een bestuurslid aanwezig i.v.m. eventuele nieuwe leden.
  Bij de aanwezige ouderenadviseur kunt u met uw vragen  terecht.
De gastvrouw voor de donderdagmiddag is Chris van Heel-Florax
 • Nuttige adressen:

  • Klussendienst:(reparatiedienst) voor alle mogelijke kleine reparaties: Mevr. Chris van Heel
   (046-4369255) ch. heel@home.nl)
  • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
  • Bridge :(op maandagmiddag en woensdagavond (Mevr. Lisa Meijer (0464372792)
  • Belastinghulp :(Mevr. Jos Dormans (0464373705)
  • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (0464360487)
  • Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
  • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
  • Engelse conversatie: Mevr. Patricia Barentsen 0621599688  of pbarentsen@gmail.com.
  • Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
  • Sport en spel activiteiten: Louis Speetgens (ledenkbobeek@gmail.com)(046-4373123)
  • Schilderen : Mevr. wies Verhage :(04643730040)
  • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
  • Kantinedames gezocht : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
  • Bestuursleden gezocht : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
  • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggie van Dam, (0640646528) (PIW organisatie)
  • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4371984)
  • Veiligheidsadviseurs: Mevr. Astrid Vermeulen (PIW)(0464575700)
   •    Rijbewijskeuring : 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via de website . Het tarief is € 35,00 voor de 70+ en B/E keuring, € 55,00 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs.
   •     Computercursussen (Computer doe en leercentrum)(064288060)

  Bel met de KBO servicetelefoon, nummer  0900-8212183 – op werkdagen van 9.30-12.30uur.  €0,10 per minuut.

  • Vragen over Juridische Financiële zaken

  Bel de KBO  juristentelefoon, nummer 0900-8212183 op donderdagen van 13.30-15.30uur, € 0,10 per minuut.

  Voor 22 euro per jaar bent u lid
  en ontvangt u maandelijks de Nestor


  ====================================

  ALVAST NOTEREN:

  Mantelzorgthema: Overbelasting Mantelzorg
  Woensdag 12 0ktober
  Als mantelzorger geeft u zorg aan iemand met wie u een emotionele band hebt. Die betrokkenheid kan voldoening geven, maar is ook een risico. Mantelzorg kan leiden tot overbelasting. Want naast de verantwoordelijkheden en praktische taken die bij mantelzorg horen, is er vaak ook een emotionele kant. De relatie met de persoon die u verzorgt, verandert. U bent niet meer alleen partner, kind, broer/zus of vriend, maar ook verzorgende.Lang niet iedere mantelzorger raakt overbelast. Maar soms is er extra risico op overbelasting.
  Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op overbelasting herkennen en wie kan u helpen?
  MFC ’t Raodhoes
Musschenberg 101 Spaubeek
  Woensdag 12 oktober van 14.00u tot 16.00u .
  Aanmelden : avermeulen@piw.nl (tel. 046575700)

  Filmopties KBO Filmochtend 16 oktober 2016
  Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity Filmarena Sittard. Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom!
  De eerstvolgende film: A Hologram For The King – Zondag 16 oktober
  Ver weg van huis, in een nieuwe nog onvoltooide stad middenin
  de woestijn van Saudi Arabië wacht Amerikaanse zakenman Alan Clay (Tom Hanks) samen met enkele medewerkers van een bedrijf dat gespecialiseerd is in holografische presentaties dag na dag op Koning Abdullah. Dit alles om het beslag op zijn huis te voorkomen en de studie van zijn dochter te kunnen bekostigen. Maar vooral om maar ein-de-lijk iets geweldigs te bereiken. Ondertussen beleeft hij een onverwachte romance en ontdekt hij wat écht belangrijk is in het leven. A Hologram For The King is de verfilming van het gelijknamige boek van Dave Eggers (The Circle). Filmopties KBO Filmochtend 2016


  De eerstvolgende film: A Hologram For The King – Zondag 16 oktober
  Met Tom Hanks, Ben Whishaw, Sarita Choudhury en Sidse Babett Knudsen

  Herfstwandeling op woensdag 26 oktober a.s.
  te Voerendaal.
  Voor deze wandeling gaan we naar Voerendaal, waar we op het kerkplein parkeren (zie route).
  Koffie met vlaai á € 3,50 wordt geserveerd in café “ ’t Brandhüske “gelegen aan het kerkplein.

  Vanuit Beek wordt om 13.00 uur vertrokken vanaf het OLVplein.
  De vervoerskosten zijn berekend op € 2,00 p.p..
  Mensen die op eigen gelegenheid gaan betalen € 0,50 p.p voor gemaakte kosten.

  Neem identiteitskaart en droge schoenen mee.
  De korte route is 5,7 km, de lange route 8 km.

                       Route naar Voerendaal:
  Deze wordt bij vertrek aan de bestuurder uitgereikt
  Eenieder wandelt op eigen verantwoording!

  Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie en vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1e en 3e dinsdag of bij Math Hulst, Ecrevissestraat 38 te Beek tel. 046-4371790. Lever de ingevulde strook in voor 23 oktober 2016.
  Bij verhindering tijdig afmelden liefst voor 23 oktober bij Math Hulst.
  Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

                        
  Wij wensen U op voorhand een prettige wandeling

  .Dhr./Mevr.

  .Dhr./Mevr

  Dhr./Mevr.

  Dhr./Mevr.

  Deelnemer aan de korte of lange wandeling
  Stelt auto ter beschikking voor vervoer  ja / nee
  Doorhalen wat niet van toepassing is.

   

  KBO BEEK VERKEERSTREFFEN 26 oktober
  Voorlichter Dhr. L Schepers, Veilig Verkeer Nederland

  Datum-tijd-plaats: Woensdagmiddag 26 oktober 2016 om 14.00 uur
  In onze SOOSlenstraat 158 te Beek
  De toegang is gratis
  Veilig Verkeer biedt een programma van ongeveer twee uur , inclusief een pauze.
  Het bestaat uit een interactieve quiz met vragen en verkeerssituaties. Met veel aandacht voor het gebruik van de E-bike en fietsgedrag in het algemeen.
  Ook afleiding in het verkeer komt aan bod, denk aan telefoons, reclame en gesprekken. Iedereen kent daar wel een voorbeeld van.
  Alle deelnemers worden daarnaast uitgenodigd verkeersknelpunten in hun omgeving aan te dragen, liefst met foto’s van de situatie waar het om gaat.
  Kortom een interessante, nuttige en gezellige manier om samen de veranderingen in het verkeer te bespreken en te leren hoe daar mee om te gaan
  =Het opfrissen van de verkeersregels is broodnodig voor iedereen die aan het verkeer deelneemt.                               

    Zie:  http://opfriscursus.vvn.nl/v/start Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar. Zij hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en is het vooral veel drukker geworden op de weg. Daar komt bij dat mensen, naarmate ze ouder worden, te maken kunnen krijgen met fysieke en mentale veranderingen. Hoewel senioren vaak jarenlange ervaring hebben in het verkeer, is de kans op letsel bij een ongeval daardoor voor senioren groter. En het aantal senioren in ons land groeit. Daarom is veilige mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig Verkeer Nederland.U bent van harte welkom .Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. Tel. 046 437 33 47. E-mail: roel.kiers@gmail.com

  KBO filmmiddag 2 November
  Filmtitel: “ Help, de dokter verzuipt.”
  Een Nederlandse film van Nikolai van der Heyde.
  gebaseerd op de gelijknamige Brabantse streekroman uit 1968 van de Nederlandse schrijver Toon Kortooms.met in de hoofdrollen Jules Croiset, Martine Bijl, Piet Bambergen en Willeke van Ammelrooy

  Datum-plaats-tijd: Woensdagmiddag 2 november 2016 om 14.00 uurin onze SOOS,  Molenstraat 158 te Beek . De toegang is gratis


  Verhaal:
  Dokter Angelino is huisarts in een klein dorpje op het Brabantse platteland. Hij heeft een auto en is nog wat te modern voor de dorpsbewoners. Als de nieuwe onderwijzeres Irene Muller op zijn spreekuur komt om kennis te maken is de dokter smoorverliefd. Niet in staat de vrouw van zijn dromen op een normale manier aan te spreken roept Angelino de hulp in van zijn goede vriend en buurman, de pastoor. Maar hoewel de pastoor de hulp van de Bijbel inroept  in deze kwestie lukt het hem niet Angelino van een goed advies in liefdeszaken te voorzien. Inmiddels is in het dorp het gewone leven aan de gang. De nonnetjes van het klooster krijgen zwemles, Angelino bezoekt zijn patiënten, onder wie de zwaar zieke Chrisje en de gemeenteraad maakt zich druk over de brug in het dorp. Aannemer Bram van Tienen, die verantwoordelijk is voor deze brug, is er niet toegankelijk over. Hij is smoorverliefd op Katja, een zigeunermeisje dat woont in de zigeunergemeenschap aan de rand van het dorp. Net als de dokter weet hij niet hoe hij het moet aanleggen om de mooie Katja te verleiden.  Ook Angelino weet ten slotte de woorden te vinden om Irene tot de zijne te maken.
  U bent van harte welkom
  Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. Tel. 046 437 33 47.
  E-mail: roel.kiers@gmail.com

  Op vrijdag 13 januari 2017
  is er wederom een Senioren Expo Limburgersdag
  georganiseerd in de Koningshof te Veldhoven.
  De Senioren Expo wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO-Brabant en duurt van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari.
  Aanmelden bij :J. Geurts Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek, of formulier deponeren in de postbus in de Molenstraat 158, of donderdagmiddag 20 okt 2016 inleveren op de soos van 14.00 – 15.30 uur Inschrijfgeld  €.9,-  p/p eveneens vóór 20 okt 2016 overmaken op IBAN nr: NL56RABO0104910658 ten name van KBO-Beek onder vermelding van: “Senioren Expo”. 

  FORMULIER
  Senioren Expo Limburgersdag op vrijdag 13 januari 2017.

  Naam aanvrager……………………………………...
  Voorletters ………....…………...

  Adres…………………………………………………. Woonplaats………………………

  Postcode  ……………Telefoon ……………………..  
  E-mailadres……………………...

  Zal deelnemen met …… personen

   Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening ………………..

  ______________________________________________

   Seminar: 15 november
  100 jaar worden maar niet alles wat (medisch) kan hoeft.

  (commissie Educatie van de KBO Westelijke Mijnstreek)
  Op dinsdag 15 november a.s. 14.00 uur tot 16.30 uur, in het Hubertushuis  in Oud Geleen, Jan Willenstraat 1, 6166 AX Geleen, ( Tel. 046 4746013). Gratis een kop koffie,thee met een stuk vlaai. 
  O.l.v.  huisartsen- voorheen alle drie werkzaam in huisartsenpraktijk Oud-Geleen,te weten dokter Hezemans, dokter van Pelt en dokter Dolhain.
  Na inleidingen wordt in groepsverband gewerkt 
  Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:
  Het rapport van de werkgroep uit KNMG (Koninklijke Nederlandse  Maatschappij voor Geneeskunde) onder leiding van professor  v.d, Wal.
  Tip: kijk als voorbereiding op internet titel: "niet alles wat kan hoeft"              
   Bespreken partners elkaars levenswensen voldoende en tijdig met elkaar?
   Wie voert de regie de patiënt (ev. samen met de partner) of de medicus; van  eenzijdig medisch handelen (medisch perspectief leidend)
  of naar overleg en gezamenlijk besluiten?
   Zijn er grenzen aan de autonomie van de patiënt?. Gesprekken voeren met artsen over afzien van behandelen? Nu er steeds meer (super) gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen komen dreigt er dan niet het zicht op de hele mens verloren te raken?

  Aanmelden vóór 15 oktober : secretariskbobeek@gmail.com , tel 0464379615 bgg.
  0464264213

  ======================= 

  . Lid worden? (klik hier)


  computerclub.Iedere Donderdag

  Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
  De website : www. alleszelf.nl
  wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

   

  Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

           

  .

   

   

   

   

   

  Lid worden? (klik hier

  HOME

  Website: @ Mia Liedekerken