De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 


DAGTOCHT ROTTERDAM: MARKTHAL EN RONDVAART HAVEN zaterdag 19 mei
(lees meer op deze blz.)
------------------------------------------------------

Klik hieronder op de link voor de film van L1.
https://youtu.be/IJwPrsStNXM
VOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

MEI 2018
Nummer 5
De volgende circulaire 06 verschijnt : 31 mei en 1juni
Invalidentoilet
In het gebouw de Stegen is een invalidentoilet aanwezig.
Door de verbindingsdeur naar de nabijgelegen hal en dan naar rechts. De verbindingsdeur is van nu af aan steeds geopend..

Algemene Verordening Persoonsgegevens (A.V.G.); Vooraankondiging.

Wellicht heeft U al vernomen van het ophanden zijnde van kracht worden van deze nieuwe wet per 24 mei 2018. Ook Afdeling St Jozef- Beek dient deze nieuwe wettelijke regels te volgen. Op dit moment zijn wij volop bezig met de voorbereiding hiervan. Heel in het kort  komt het er op neer dat wij moeten vastleggen in interne procedures  hoe wij de door U reeds in het verleden verstrekte lidmaatschapsgegevens hebben verwerkt, wat er nu in onze ledenadministratie aangaande uw persoon staat opgeslagen,  voor welke doeleinden wij deze gegevens binnen onze afdeling gebruiken,  wie inzage heeft in welke gegevens en daarbij aangeven voor welke doel deze gegevens dan gebruikt worden. Nu al ter geruststelling: deze gegevens worden, behalve bij wettelijke verplichtingen, NOOIT buiten onze vereniging gebruikt of ter inzage gegeven.
Daarnaast dienen wij alle leden te informeren welke gegevens wij op dit moment hebben opgenomen in onze administratie en of deze voor hen akkoord zijn  en voor welke doelen wij deze gebruiken.
Samen met het KBO/PCOB magazine dat einde mei verschijnt zullen wij al onze leden daarom in een gesloten enveloppe de gegevens doen toekomen zoals deze vandaag de dag te boek staan.
Deze gesloten enveloppen worden dus samen met de Nestor bij U aan huis bezorgd. Bij die leden welke buiten de bezorggebieden vallen, zullen deze middels gewone post worden bezorgd.
Daarbij vragen wij U het reeds door ons voor-ingevulde formulier te accorderen en in een tevens bijgevoegde retour - enveloppe te doen en te sluiten.
Deze retourenveloppen zullen dan door de contactpersonen bij U worden opgehaald of indien de enveloppe van een postzegel is voorzien, deze middels Post.NL te retourneren. (De retourenveloppe zal uitsluitsel geven welke route).
Wij moeten voor deze voor ons bewerkelijke weg kiezen om discretie ten aanzien van uw persoonsgegevens in acht te nemen en tevens ook de toch niet onaanzienlijke porti-kosten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen dringend om uw welwillende medewerking in deze.

uw Ledenadministratie

Ophalen nestors

Met een 50-tal leden hebben wij de afspraak dat, gezien hun woonadres, wij de nestor en circulaire niet aan huis bezorgen maar dat wij deze in ons verenigingslokaal en voorzien van een naam-label gereed leggen. De laatste maanden zien wij dat er steeds meer exemplaren niet worden opgehaald. Zo liggen er (op 14 april gemeten) van de maand januari nog 9, van de maand februari 12 en van de maand maart 19 exemplaren. Misschien is er onderling met andere leden toch iets te regelen. Een los exemplaar kost € 4,95 en het is doodzonde om deze na verloop gewoon weg te gooien

Verhuizing schildersclub
De schildersclub is nu verhuisd  van de donderdag naar de dinsdagmiddag

Koersballen
Er zijn nog plaatsen bij het Koersballen op vrijdagochtend. Loop gerust eens binnen


Vrijwilligersavond
Vrijwilligers van de KBO kunnen alvast een datum noteren. In restaurant aan de Meule een gezellig drie gangen diner .  Dit op 20 Juni om 19.00 uur .
De persoonlijke uitnodiging komt nog

Jeu de Boules
Het Jeu de Boules is nu ook gestart op de nieuwe locatie. Kom eens kijken en meedoen op de donderdagmiddag

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website. 

Officiële ingebruikname Stegen 35.

Eindelijk is het dan zover! Zoals de vlag er nu bij hangt plannen wij samen met de overige gebruikers van onze nieuwe locatie “Stegen35” de officiële ingebruikname hiervan. Als datum hebben wij hiervoor zaterdag 16 juni geprikt. Teken deze datum alvast aan op de kalender of in uw agenda. Wij willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan, en werken daarom op dit moment aan een programma tussen 11.00 uur en 15.00 uur waarbij wij ons samen met de andere gebruikers van het gebouw willen presenteren naar een ieder die hierin geïnteresseerd is. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het officiële tintje waarover later meer. In de circulaire van mei zullen wij de details communiceren.

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen  vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek deze keer op zondag  13 mei 2018  aanstaande om  10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij in het bijzonder de leden welke ons in de achterliggend periode tm. 31 maart 2018 ontvielen:

Mevr. D. van Zijll de Jong - Emmerink (Diny), Aelserhof 51, 6181LB Elsloo, 89jr
Mevr. F. Schreuders - Aarts (Fiet), Aldenhofstraat 81, 6191GS Neerbeek, 82jr

Themabijeenkomst “Hoe ga je om met verlies en verdriet” d.d. donderdag 17 mei om 13.30 tot 15.30 uur in Gemeenschapshuis Neerbeek.
Georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Beek. Iedereen is welkom ook al ben je geen mantelzorger maar spreekt het thema je wel aan. Graag aanmelden via mantelzorg@piw.nl of bellen naar 046-4575700. Als er vragen zijn dan neem gerust contact op met Astrid Vermeulen 046-4575700 van PIW.Georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Beek. Iedereen is welkom ook al ben je geen mantelzorger maar spreekt het thema je wel aan. Graag aanmelden via mantelzorg@piw.nl of bellen naar 046-4575700. Als er vragen zijn dan neem gerust contact op met Astrid Vermeulen 046-4575700 van PIW.

Contributie 2018.
Als u  de contributie nog niet betaald heeft, denk dan aan het betalen voor 2018

Biljarten
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vanaf half twee tot vier uur. Inmiddels zijn al een viertal mensen gestart.
Meer inlichtingen en opgeven bij :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of Dhr. Jan Raes (0464379615)

Leesclub


Onze leesclub van de KBO komt somtijds bij elkaar
Om 14.00 uur staan we op de stoep en is de koffie klaar
Wie wil er op de hoge stoel? En wie wil op de bank?
Dan wordt er eventjes geruild en dat gebeurt in dank
Gespreksleidster is iedereen , maar dan wel na elkaar
Je boek heb je al gepromoot, dus beginnen maar
Daarvoor is er een vragenlijst , als leidraad voor het gesprek
die vragenlijst, die komt nooit af
Maar dat vindt niemand gek
Eerst een kort rondje allemaal
Wat vond je van het boek
Was 't spannend? Boeiend? Vond je 't saai en smeet je het in een hoek?
en blijkt dat ieder serieus zijn huiswerk heeft gedaan
En hoe verschillend we wel zijn
dat komt dan aan het licht
Soms is ook wel iemand voor een mooie zin gezwicht
Wat voor de een opvallend was las de ander overheen
zo ontstaan soms zeven boeken
maar het was er echt maar een
en alle zeven zijn we blij met onze boekenclub
spijbelen is er echt niet bij gaan door regen en ook drup
Je leert elkaar echt kennen
waarderen bovendien
Merkt bij elkaar talenten, die je nooit eerder hebt gezien
Het verrijkt je leven, die gesprekken met elkaar
Je stimuleert de ander, ja dat is zeker waar

 

Rabo clubkasactie
We nemen dit jaar als KBO ook weer deel aan de Rabo clubkasactie .Op de website van de Rabo bank www.rabobank.nl/wm kunt u meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne lezen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Bedrijven via telefoon +31 (0)46 442 9 410 of e-mail bedrijven.wm@rabobank.nl .Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 8 mei tot en met woensdag 23 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Dit jaar stellen we maar liefst € 200.000,- beschikbaar

Jaarkalender 2018 Themabijeenkomsten
Steunpunt Mantelzorg Beek (Lees meer...klik)

Tabletworkshop
(kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of
j.heykens@gmail.com. Zowel voor Ipad als Samsung (Android)
Voor inlichtingen kunt U naar het secretariaat bellen.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,


 

STEGEN 35

Voor inlichtingen :06-18643916Engelse conversatie:
Overzicht data
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep.
17 mei ,31 mei ,14 juni en 28 juni
Steeds op donderdagen 10 uur voormiddag in De Stegen 35.
Aanmelden of interesse. Bel met het secretariaat 0464379615 , 0651365396 of mail naar: secretariskbobeek@gmail.com

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten.

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .
Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom

. Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer) Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hie
r

De schildermiddag
Leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.

Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)

. Technische mensen gezocht. Klussendienst en repair cafe .

De klussers aan het werk !

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,samen op pad met de OV kaart,franse conversatieeen kookclubtennissen dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.

  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Het wordt weer tijd voor een bezoekje aan de soos op donderdagmiddag .
Biljarten, een kaartje leggen, spellenmiddag, handwerken , schilderen, informatie vragen over alle maatschappelijke voorzieningen, formulieren laten invullen, een e-boek op de ipad  of tablet zetten, uw telefoontje installeren , iets laten repareren of gewoon een kop koffie drinken .

 • Heeft U nog een formulier in te vullen.
 • Wilt U de belasting ook eens digitaal invullen en wilt U weten hoe dit moet.
 • Wilt U meer weten over de WMO of wilt U met een ouderenadviseur praten.
 • Al lang niet meer rummicub gespeeld
 • Weer eens sjoelen
 • Nog eens biljarten of dit leren.
 • Een kaartje leggen
 • Een boek halen of brengen en gratis mee op vakantie nemen
 • Een doel hebben voor Uw wandeling en een praatje komen maken
 • Eens kennis maken met de vele activiteiten van de KBO en de partners CDL en Huiskamer in het nieuwe gebouw
 • Gezellig een kop koffie komen drinken
 • Wilt U eindelijk eens een e- boek op Uw telefoontje of tablet hebben en gaan lezen
 • Problemen met wifi thuis, de printer installeren en wilt U graag dat iemand dit aan huis voor U in orde komt maken
 • Of lekker in de buitenlucht jeu de boules spelen op de nieuwe baan

Kom dan naar onze gezellige soos op donderdag van half twee tot vier uur.

Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:

 Lezing  Wijs met medicijnen.
Lezing door Mevr. Danielle Notten, apothekeres in Neerbeek
Woensdag 16 mei a.s. van 14.00-16.00 uur in de Stegen 35

Voor leden en niet leden.
Aanmelden is wenselijk, maar niet nodig. (aanmelden 0651365396 of kbobeekeducatie@outlook.com)

‘Wijs met medicijnen’-bijeenkomsten een gezamenlijk initiatief van apothekers organisatie KNMP en seniorenorganisatie KBO-PCOB. In het tijdschrift van KBO-PCOB staat met enige regelmaat onderstaand berichtje. Ook in het apothekers vakblad wordt aandacht aan de ‘Wijs met medicijnen’-bijeenkomsten besteed
De apothekers hebben het  jubileumjaar 2017 (175-jaar KNMP) aangegrepen om het ‘Wijs met medicijnen’-boekje geheel te herzien. We stellen die boekjes gratis ter beschikking tijdens de bijeenkomst medicijnen’- bijeenkomst o.l.v. een apotheker.

  Foroxity. KBO film.
Iedere derde zondag in de maand

Er is een mogelijkheid om online kaartjes te bestellen bij foroxity voor de KBO film
In november 2017 is Foroxity overgestapt naar verkoop van tickets op stoelnummer. Dat wil zeggen dat iedereen die een ticket koopt zelf zijn/haar plek in de zaal kan uitkiezen. 
Vanaf 18 maart 2018 zullen alle resterende de voorstellingen ook op deze manier verkocht worden, wij noemen dat placeren. In het theater en bij onze opera voorstelling is dit natuurlijk al lang van toepassing. 
De KBO voorstellingen zijn ook online te koop, ook voor leden (kortingstarief) 
Het Ledenpasje kan aan de controledeur gecontroleerd worden

Elke bezoeker kiest zijn/haar eigen zitplaats. U kunt dus online bestellen. Als dit voor U moeilijk is, kom dan even donderdagmiddag (iedere donderdagmiddag) naar de soos. Dan krijgt U een korte instructie.

KBO film
Finding Your Feet !
Een echte aanrader !!!!!
Zondag 20 mei 2018 om 11:00 uur.


Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken. Sandra zou niet meer kunnen verschillen van de openhartige, volop datende, vrijgevochten Bif die in een huurflatje woont. Maar die verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft. Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen: een kleurrijke en energieke groep leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat pensionering juist een begin is. En dat een scheiding je (liefdes)leven een frisse start kan geven.

Met Imelda Staunton, Timothy Spall, Joanna Lumley, Celia Imrie

Beleef plus Beurs Venray
BeleefPlus Venray zal plaatsvinden op 28 en 29 september 2018 in Optisport de Wetteling te Venray. Meer informatie over individueel of georganiseerd bezoek is binnenkort te vinden op onze website, www.beleefplus.nl.

 De dagtocht zaterdag 19-5 naar Rotterdam,
Op dit moment hebben pas 29 mensen zich opgegeven voor deze tocht. Graag zou ik wat meer mensen willen zien die daar aan deel willen nemen.
In de circulaire van april staat deze reis helemaal beschreven. Echter er stond iets raars in nml. 20.30 uur Aankomst Urmond. Dat moet uiteraard zijn 20.30 uur Aankomst O.L.Vr.plein. Verder stond er nog een regel: De kosten voor deze excursie……. moet zijn:
De kosten €.70,- voor deze excursie zijn gebaseerd op een deelname van
40 of meer personen.

DAGTOCHT ROTTERDAM: MARKTHAL EN RONDVAART HAVEN zaterdag 19 mei
Deze dagtocht, op zaterdag 19 meil 2018, staat helemaal in het teken van Rotterdam. Bij aankomst in Rotterdam is er eerst een bezoek aan de Markthal, het Food Walhalla, een architectonisch hoogstandje, ongeveer 40 m hoog. In deze hal ongeveer 100 verswinkels, 15 foodshops en 8 restaurants. Op deze culinaire ontmoetingsplek zullen we onze ogen uitkijken en fijnproevers onder ons zal het water in de mond lopen. In de Markthal kan een ieder ronddwalen zoals hij/zij zelf wil. Maar wel op tijd bij de bus zijn voor vertrek naar de lunchlocatie en dat is de Zwarte Zwaan
Na de lunch in de Zwarte Zwaan, de havenrondvaart door de Rotterdamse havens van deze wereldhaven. Het is een onvergetelijke ervaring de werven,dokken, kades en silo’s van dichtbij te zien. Na deze rondvaart vertrekken we weer  “noa ’t Zuuje”
Tijdschema
08.30 uur          Vertrek vanaf OLVr-plein Beek
09.45 uur          Aankomst Spoordonkse watermolen te Oirschot voor koffie en gebak (zit in de prijs)
10.30 uur          Vertrek vanuit Oirschot
12.00 uur          Aankomst Markthal Rotterdam, vrije tijd
13.00 uur          Vertrek naar lunchlocatie
13.15 uur          Aankomst lunchlocatie, Zwarte Zwaan te Rotterdam
14.15 uur          Vertrek lunchlocatie, Zwarte Zwaan (zit in de prijs)
14.45 uur          Rondvaart door Rotterdamse haven
16.00 uur          Vertrek vanuit Rotterdam
18.00 uur          Aankomst In ’t Brookx te Stevensweert, dinerlocatie
(zit in de prijs)
20.00 uur          Vertrek vanuit diner locatie
20.30 uur          Aankomst O.L.Vr.plein

De kosten voor deze dagexcursie hebben we laag kunnen houden
a.g.v. een subsidie van uw vakbond, ze bedragen  €.70,-
Tijdens de beschikbare vrije tijd op deze tocht is ondergetekende
te bereiken ingeval van nood:
Jan Geurts onder nr 06-53974801


Inschrijfformulier: ✂....................................................

Rotterdam Markthal en Havenrondvaart op zaterdag 19-05-2018

Naam aanvrager……………… Voorletters ………. 

Adres………………… ............... Woonplaats……………

Postcode  ……………Telefoon ……….  E-mailadres………

Zal deelnemen met …… personen

Heeft een eigen reisverzekering :    ja  of  neen    
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening

Dit formulier vóór 1 mei 2018 toezenden aan:
J. Geurts Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek.
Inschrijfgeld  €70,- 
p/p eveneens vóór 1 mei 2018 overmaken op rekening
KBO St Jozef  Beek:
IBAN nr: NL56RABO0104910658 ten name van KBO St.Jozef
onder vermelding van: “Rotterdam Markthal”.


Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

Vijfdaagse reis naar de mooie Belgische kust met verblijf in Blankeberge
(
Klik hier voor meer informatie)
 
Op dit moment hebben 26 mensen zich ingeschreven. Het vereiste minimum aantal van 25 personen hebben we overschreden. De prijs bij 25 t/m 29 personen is €.485,- excl verzekering(annulering en reis) voor diegenen die hebben aangegeven dat ze zo een verzekering niet hebben en excl. de fooi voor de chauffeur na afloop van de reis. Er zijn nog twee persoonskamers beschikbaar. Een persoonskamers zijn niet meer beschikbaar. Als we op 30 deelnemers komen dan daalt de prijs naar €.459,- excl. eerder genoemden.

(
Klik hier voor meer informatie)

========================= 

PERSBERICHT:
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN SITTARD
SITTARD - 


Bellen naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. 
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
Leden van Meander, Envida en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van
harte welkom.

. Lid worden? (klik hier)


computerclub.
Start weer om donderdagmorgen 11 januari om 10.00 uur v.m. Inlichtingen: 0464379615

Langer en beter zelfstandig wonen.
Tot op de hoogste leeftijd.

De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

 

Nuttige adressen
Leden aanmelden en afmelden:( ledenkbobeek@gmail.com)(046-4264213)
Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
Biljarten :bij Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr. Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en
20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans (046-4373705)
Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Kantinedames : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
Bestuursleden aanmelden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615) of voorzitter Dhr. Lei van
Oostom (046-4377082)
Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
Rijbewijskeuring :Emma Huisartsenpraktijk. dhr. van Dijk, Akerstraat Nood 63 ( 40 euro )(045-
5280080)Kijk ook op :www.rijbewijskeuringsarts.nl voor gratis eigen verklaring bij keuring tot 31
december a.s.CDL (Computer Doe en Leercentrum) 06-18643916


Lid worden? (klik hier

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

 

HOME
Website: @ Mia Liedekerken