De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

NIEUWJAAR TREFFEN M.M.V. ONS ZANGKOOR OP DINSDAG 9 JANUARI A.S. 14.00 UUR.

 

WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN, VRIENDEN, BEKENDEN EN FAMILIELEDEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2018. WIJ WILLEN U GRAAG ONTMOETEN IN ONZE NIEUWE ACCOMMODATIE STEGEN 35 .
------------------------------------------------------

Klik hieronder op de link voor de film van L1.
https://youtu.be/IJwPrsStNXM
VOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

DECEMBER 2017 / JANUARI 2018
De volgende circulaire nr. 02 verschijnt :25 en 26 Januari
NIEUWJAAR TREFFEN M.M.V. ONS ZANGKOOR OP DINSDAG 9 JANUARI A.S. 14.00 UUR.
Dinsdag 9 januari a..s. om 14.00 uur in ons nieuwe gebouw Stegen 35. Tevens gelegenheid om een winterwandeling te maken. Kom kennismaken met
de nieuwe soos en geniet van de koffie, consumptie , waffel en van elkaar.

KOFFIEPUNTENAKTIE
Ondertussen is de inzamelactie van DE-koffiepunten, welke wij samen met Jan Linders-Beek. voerden afgesloten met een heel mooi resultaat.  De inzamel-zuil was enige weken  nagenoeg vol  !!. De “oogst” in de vorm van punten is inmiddels overgedragen aan de Voedselbank die hiermee ongeveer 150 pakken koffie verwerft, welke tijdens de komende feestdagen worden toegevoegd aan de voedselpakketten die zij samenstellen. Een zeer mooi resultaat, tot stand gekomen door de welwillende bijdrage van Jan Linders-Beek, maar ook de vele mensen die zich de moeite namen de punten te verzamelen en in te leveren. Nogmaals onze dank !!!

Belastinginvullers gezocht.
De afdeling zoekt nog mensen , die in de toekomst leden willen helpen bij het invullen van de belastingformulieren.
Voor meer informatie : Mevr. Jos Dormans (tel. 0464373705)

Doppenactie.
De doppen actie voor de blindengeleidehond gaat ook in het nieuwe gebouw weer door

Contributie 2018.
Als u  de contributie nog niet betaald heeft, Denk dan aan het betalen voor 2018.

Biljarten
Onze biljart is ook verhuisd naar de Stegen 35. We kunnen dus weer aan de slag. Intussen hebben we in de persoon van Dhr. Jan Pelzer tel (046-4374639) een instructeur gevonden, die mensen , die dat willen, in het biljartspel de weg wil wijzen.
Natuurlijk kan er ook zonder instructie gebiljart worden. We moeten nog met belangstellenden bekijken op welke dagen we dit het beste kunnen doen.
Op donderdag 11 januari om 14.00 uur is er een eerste bijeenkomst in de Stegen 35 ,  dan kunnen we  mogelijk al wat plannen  maken.
Meer inlichtingen :Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of Dhr. Jan Raes (0464379615)

Leeskring
Eerstvolgende bijeenkomst : maandag 22 januari a.s. om 13.30 uur.

Bestuursleden gezocht
Wij zoeken nog kandidaten voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester en bestuurslid PR.
Voor inlichtingen bij de huidige voorzitter Dhr. Lei van Oostrom (046-4377082)


Uitnodiging Digitale fotogroep (DFG) 
DFG nodigt u uit om deel te nemen aan onze gezellige en leerzame fotogroep. 
We zoeken enthousiaste mensen die graag foto’s maken. 
We komen iedere 1e maandag van de maand bij elkaar van 9:30 tot 11:30 uur in de KBO Soos aan de Stegen. 
Een bijeenkomst ziet er als volgt uit. Wij hanteren er alleen maar de camera en maken praktijkgerichte foto’s van, vrijwillige of opgegeven onderwerpen. Deze onderwerpen worden in onderling overleg vastgesteld. Verder geven we, onder het genot van een kopje koffie/thee, positieve kritiek op het gemaakte werk van de vorige bijeenkomst om hierdoor van elkaar te leren. Vaak trekken we er met de camera: "In de aanslag" op uit elders in het dorp. 
U kunt ook met ons kennis maken door een bijeenkomt te bezoeken. Het is verstandig om dit even van te voren te melden omdat we niet de hele tijd op de vaste locatie aanwezig zijn. U kunt ook uw buren of kennissen meenemen omdat de DFG groep ook toegankelijk is voor NIET leden. 
De kosten bedragen 1,50 voor leden en 2,50 voor NIET leden en 50 cent voor de koffie/thee. 
Aanmelden bij Jeu Heykens. Telefonisch: 06 475 800 19 op werkdagen van 18:00 tot 19:50 uur of per e-mail: jheykens@gmail.com

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen  vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek op zondag  14 januari  aanstaande om  10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij in het bijzonder de leden welke ons in de afgelopen maand november  ontvielen:
Heer E.C.J. Hennekens Raadhuispark 24    6191AG Beek                         83jr.
Mevr. B.T.M. Jetten-Hermans  Om de Toren 26     6191KZ  Beek                         88jr.
Mevr. M.C.J. Rouwette-Boshouwer Raadhuispark 47    6191AG Beek                         85jr.
Mevr. H.A.M.M. Tijssen-Teunisse Dorpstraat 31         6176AA Spaubeek                  61jr.

Vrijwilligersavond
Woensdag 15 november is er weer een vrijwilligersavond.
De zaal is open om 18.30 uur. Het programma start om 19.30 uur.
Aanmelden kan via het secretariaat (secretariskbobeek@gmail.com of 0464379615

Tabletworkshop
(kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of
j.heykens@gmail.com. Zowel voor Ipad als Samsung (Android)

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website  .
Voor inlichtingen kunt U naar het secretariaat bellen.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

Computer/tablet/smartphone cursus of workshop, vooral voor 50+ers, en ook
bij- en omscholers? CDL-Beek biedt vele mogelijkheden!
Het nieuwe cursusrooster van sept 2017 tot juni 2018 is uit!
De animo om deel te nemen aan een van de vele cursussen of workshops van het CDL (Computer Doe- en Leercentrum) toont aan dat er veel vraag is voor computerlessen. Afgezien van de toenemende maatschappelijke noodzaak om deel te nemen aan het “digitale proces” zoals belastingaangifte, kopen op internet, internetbankieren, contact met de gemeente etc. gaan de cursisten ook de leuke aspecten van deze digitale wereld ontdekken.
Het CDL heeft als doel de deelnemers (met weinig of geen kennis op digitaal gebied tot gevorderden) op weg te helpen, zodat ze leren omgaan met de vele mogelijkheden die een computer heeft, zoals basisgebruik van Windows, internet en e-mail, kopen en verkopen op internet, internet bankieren, omgaan met digitale foto’s (beginners en gevorderden), stamboom onderzoek en vastleggen in de computer, kantoor werkzaamheden (Open Office), onderhoud en veiligheid, benutten van CLOUD functies etc. Ook met workshops voor tablets en smartphones (zowel Apple – iPad, iPhone als Android apparatuur) is het CDL zeer actief.
Naast de cursussen is het mogelijk om gebruik te maken van de inloopmiddag. Tijdens de inloopmiddag wordt er geen les gegeven, maar kunt u bij het CDL terecht om lesstof te oefenen of indien u vragen hebt over het gebruik van de computer/tablet.
Enthousiaste en deskundige vrijwilligers ondersteunen al deze activiteiten door ontwikkeling van het cursusmateriaal en het geven van de lessen in een huiselijke sfeer in een modern uitgeruste computerruimte.
Meer informatie zoals cursusinhoud, startdatum, kosten etc. is te vinden op de website www.cdl-beek.nl .
Het Computer Doe- en Leercentrum is gevestigd in de Kring, Stegen 35 te Beek. Zie voor het volledige aanbod, prijzen etc. ook onze website www.cdl-beek.nl of haal het de brochure bij PiW.
Telefoon Planning 06 – 186 439 16 of planning1.cdl.piw@gmail.com

RABO Contact
Tijdens de drukbezochte themabijeenkomst van KBO Regio WM was ook kort het woord aan Rob Haane van Rabobank Westelijke Mijnstreek.
Naast de plezierige boodschap dat de Rabo WM deze activiteit financieel ondersteunt,  legde hij ook zijn functie uit als Adviseur Dagelijkse Bankzaken.
Iedereen die bankiert bij Rabobank Westelijke Mijnstreek en die niet in staat is, om welke reden dan ook een bezoek te brengen aan een van de kantoren van de bank kan een afspraak maken met Rob Haane.
Hij bezoekt u dan aan huis. Hij is bereikbaar: Tel: 06-51095646, E-mail: rob.haane@rabobank.nl, ook bereikbaar
via WhatsApp. 


Engelse conversatie: (gewijzigde data)
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep.
Noteer de volgende bijeenkomsten voor het nieuwe jaar.
1 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april, 26 april, 17 mei ,31 mei ,14 juni en 28 juni
Steeds op donderdagen 10 uur voormiddag in De Stegen 35.
Aanmelden of interesse. Bel met het secretariaat 0464379615 , 0651365396 of mail naar: secretariskbobeek@gmail.com.

Jan Linders Actie voor de KBO
In de week van maandag 18 t/m zondag 24 december zullen we weer een collectieve activiteit organiseren vanuit het Jan Linders Fonds waarbij KBO extra opbrengsten kan creëren. 
Middels verkoop van onderstaande artikelen zal er per verkocht product € 1,00 vanuit het 
Jan Linders Fonds worden afgedragen aan uw goede doel
Betreffende artikelen:
- Korengoud luxe Kerststol € 1,00 voor het goede doel 
- Kerstboeket € 1,00 voor het goede doel
Tevens statiegeldactie
Daarnaast zal in week 51 de opbrengst van alle voor het Goede Doel ingeleverde statiegeldbonnetjes ook nog eens ten goede komen van KBO.
Hiervoor plaatsen wij een emballagebuis-display naast de emballage-automaat. 
In het weekend van week 3 (op vrijdag 19 of zaterdag 20 januari 2018) willen we de symbolische cheque uitreiken. Hier kunnen we in de week van de collectiviteit een afspraak voor maken.

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten.

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .
Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier
De schildermiddag

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

Waar wacht U nog op ?

Een deurbel, die het niet meer goed doet, een nieuw telefoontje waar u nog niet veel mee kunt, een keukenla, die al lang niet meer sluit, wachtwoord kwijt op Uw computer , een tablet of ebook die nog steeds in de doos ligt.
Iedere donderdagmiddag zijn op de soos enthousiaste vrijwilligers aanwezig, die U op weg kunnen helpen met klein klussen of computer -tablet of smartphone ondersteuning.  De klussendienst of de helpdienst voor computers komt eventueel ook aan huis.
Ook kan een ouderenadviseur U helpen bij vragen over mogelijke WMO voorzieningen (huishoudelijke hulp, vervoer, woningaanpassingen enz.)
Kom gerust eens langs. Voor een kop koffie, de gezelligheid, om de schildersclub aan het werk te zien mee te handwerken, te kaarten of gewoon een praatje te maken of om U op te geven voor een van de vele activiteiten.

Wij zoeken ook nog steeds bestuursleden voor PR en voorzitterschap.
Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
I.v.m. vakanties kan dit het beste via het secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:

 FILMCLUB KBO
Iedere derde zondag in de maand. 5.50 voor leden op vertoon van pas. 7 euro voor niet leden

De film in december
Victoria and Abdul


Zondag 17 december 2017 om 11:00 uur.
Victoria and Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

Met Judi Dench, Ali Fazal, Michael Gambon en Olivia Williams.

 De film in JANUARI (21 januari 2018 om 11.00 uur.)


Maudie
Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everit Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust.
Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk

PROGRAMMA CARNAVALSZITTING KABOOKES

                                 DATUM 26  JAN. 2018  18.45

    18.00         Zaal open-Verkoop consumptie bonnen                          
                              
    18.45         Intocht Wieze Raod met Prins ,                       
                      Aftreden Prins  Sef 2
                       19.15      Dansmarietjes  
                                        Buut   Dylano ---  Kelly                 
                                        Nieuwe Prins(es)
                       Optreden van Limburg's bekende Artiesten
     20.30        De Knoppelle
                
                      Thei-Marij

                      Optreden van  De winnaar's liedjes concours      
                      Baeker C.V
                       Opkomst Pottentaote, Hofkapel met Prins en Jeugdprins
                  
       22.30    Sluiting.

Zitting  met uitroeping  Prins(es) is op vrijdag 26 Januari 2018 in Vivantes.
18.45 uur
Entree € 10
Kaartverkoop van 10.00 tot 12.00 uur in Viva
ntes
van 10  januari tot 25 januari en verder bij de Horeca, ook in het weekend.


Wensbus Beek

In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.
De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen.
Het meenemen van een rollator is geen probleem.
Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
In de volgende circulaire komt meer informatie .
Gezocht worden chauffeurs en enkele personen voor de telefonische
reservering van een rit en deze verwerken in een planning voor de chauffeur.
Vacature is ook te vinden op = www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
(Deze personen krijgen een rij/theorie-opleiding van een rijschool,
een medische keuring en VOG verklaring.
De bus wordt een verhoogde Mercedes sprinter met automaat en een automatische deur en opstapje voor de passagiers.) .
Voor nadere inlichtingen: mailadres=wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283 info = www.wensbusbeek.nl

Themabijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel
16 januari 2018

Op dinsdagmiddag 16 januari om 13.30 uur in de aula van PIW Molenstraat 158 Beek komt de heer Michel Schoonenberg, hersenletseldeskundige van Adelante, u informatie geven over de gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel; wat betekent dit voor de mantelzorger? Tevens zal dhr. Schoonenberg  een ervaringsdeskundige meenemen die een NAH heeft en zelf vertelt over de veranderingen in zijn leven en dat van de mantelzorger. Er bestaat de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst vragen te stellen en na de bijeenkomst is er nog de mogelijkheid om samen na te praten.
Een heel interessante middag voor iedereen die met NAH in aanraking komt.
Aanmelden is niet noodzakelijk.

========================= 

. Lid worden? (klik hier)

Goedkope rijbewijskeuring in Sittard. (KLIK HIER)

computerclub.
Start weer om donderdagmorgen 11 januari om 10.00 uur v.m. Inlichtingen: 0464379615

Langer en beter zelfstandig wonen.
Tot op de hoogste leeftijd.

De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

 

 

 

 

 

Nuttige adressen

Leden aanmelden en afmelden:( ledenkbobeek@gmail.com)(046-4264213)
Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )
(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916)
(c.borghmans@planet.nl)
Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans  (046-4373705)
Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Kantinedames  : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535
Bestuursleden aanmelden :: (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615) of
voorzitter Dhr. Lei van Oostom (046-4377082)
Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
Rijbewijskeuring:
0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
n


Lid worden? (klik hierOpgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage.

Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

. Technische mensen gezocht. Klussendienst en repair cafe .

De klussers aan het werk !

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

  • gezamenlijk fietsen,samen op pad met de OV kaart,franse conversatieeen kookclubtennissen dansavonden of middagen
  • caravanclub
    enz.

    Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
    (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 

 

HOME
Website: @ Mia Liedekerken