De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 

FILM L1
Klik op link hiernaast >

 

 Dag van de Ouderen gemeente Beek
op vrijdag 6 oktober a.s.

Aanvang 13.30 uur
(De voorstellingen duren tot ca. 17.00 uur)

Toegang gratis voor alle 55-plussers
lees meer op deze blz.

------------------------------------------------------

Klik hieronder op de link voor de film van L1.
https://youtu.be/IJwPrsStNXMVOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

OKTOBER 2017
De volgende circulaire nr. 11 verschijnt 26 en 27 oktober

Verhuizing naar Stegen 35

Er is nog niet veel nieuws. We praten nog met de gemeente over de gewenste aanpassingen in het gebouw. Mogelijk verhuizen we nog aan het einde van het jaar. Intussen is het Computer Doe en Leercentrum al gehuisvestigd in De Stegen 35. Zij houden op zaterdag 14 october een open dag. Een mogelijkheid om het gebouw eens te bekijken en alvast kennis te maken met het CDL

Mantelzorgers laten hun stem horen
Astrid Vermeulen van PIW is samen met Danielle Willems van de Gemeente Beek een mantelzorgforum aan het organiseren. Dat gaat plaatsvinden op 5 oktober in de ochtend. Hiervoor zoekt ze mantelzorgers die hun stem willen laten horen en in gesprek met hun en de gemeente willen  om boven tafel te krijgen wat belangrijk is voor mantelzorgers in Beek. De gemeente wil deze informatie meenemen in hun beleidsnota. In 2016 hebben ze het eerste mantelzorgforum georganiseerd waar een aantal speerpunten uit voortgekomen zijn. Nu willen zij graag een vervolg. Inlichting:avermeulen@piw.nl of Astrid Vermeulen 0464575700 of secretariaat 04643796156 (secretariskbobeek@gmail.com)  

Dag van de mantelzorger
Dag van de mantelzorger op 9 november van 13.30 uur tot 16.00 uur in t'Kaar in Beek met leuke artiesten en een leuk kadootje voor alle mantelzorgers.  ?

Mindfulness cursus voor mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg organiseert in De Linde, Hyancintenlaan 33 in Geleen een cursus Mindfulness voor Mantelzorgers op 6, 13, 20 en 27 september van 13.30-15.30 Kosten 115 Euro voor 4 middagen
Inlcihtingen :
Be-aware-mindfulness
Hoogland 15 , 6191 NM Beek, 06-51819608
E-mail info@be-aware-mindfulness.nl

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistieviering vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek op zondag  8 oktober  aanstaande om  10.00 uur.  In deze H.H mis herdenken wij onze leden welke ons ontvielen.
In de afgelopen maanden  juli en augustus zijn ons geen leden ontvallen.

Vrijwilligersavond
Woensdag 15 november is er weer een vrijwilligersavond.
De zaal is open om 18.30 uur. Het programma start om 19.30 uur.
Aanmelden kan via het secretariaat (secretariskbobeek@gmail.com of 0464379615

Tabletworkshop
(kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens (046-4372560) of
j.heykens@gmail.com. Zowel voor Ipad als Samsung (Android)

Van de Wijsr, Wijsr krijgt een andere naam.
De Nestor heette nog maar pas Wijsz of de KBO en PCOB werden door de rechter gesommeerd om een andere naam te kiezen i.v.m. gelijkenis op een soortgelijk bulletin. Dus U krijgt binnenkort een blad met de naam bulleetin van KBO en PCOB.

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen zijn, die interesse hebben in het beheren van onze website  .
Voor inlichtingen kunt U naar het secretariaat bellen.

Kantinedames gezocht  
Heren zijn uiteraard ook welkom!
Melden bij :Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535,

 

 


Computer/tablet/smartphone cursus of workshop, vooral voor 50+ers, en ook
bij- en omscholers? CDL-Beek biedt vele mogelijkheden!
Het nieuwe cursusrooster van sept 2017 tot juni 2018 is uit!
De animo om deel te nemen aan een van de vele cursussen of workshops van het CDL (Computer Doe- en Leercentrum) toont aan dat er veel vraag is voor computerlessen. Afgezien van de toenemende maatschappelijke noodzaak om deel te nemen aan het “digitale proces” zoals belastingaangifte, kopen op internet, internetbankieren, contact met de gemeente etc. gaan de cursisten ook de leuke aspecten van deze digitale wereld ontdekken.
Het CDL heeft als doel de deelnemers (met weinig of geen kennis op digitaal gebied tot gevorderden) op weg te helpen, zodat ze leren omgaan met de vele mogelijkheden die een computer heeft, zoals basisgebruik van Windows, internet en e-mail, kopen en verkopen op internet, internet bankieren, omgaan met digitale foto’s (beginners en gevorderden), stamboom onderzoek en vastleggen in de computer, kantoor werkzaamheden (Open Office), onderhoud en veiligheid, benutten van CLOUD functies etc. Ook met workshops voor tablets en smartphones (zowel Apple – iPad, iPhone als Android apparatuur) is het CDL zeer actief.
Naast de cursussen is het mogelijk om gebruik te maken van de inloopmiddag. Tijdens de inloopmiddag wordt er geen les gegeven, maar kunt u bij het CDL terecht om lesstof te oefenen of indien u vragen hebt over het gebruik van de computer/tablet.
Enthousiaste en deskundige vrijwilligers ondersteunen al deze activiteiten door ontwikkeling van het cursusmateriaal en het geven van de lessen in een huiselijke sfeer in een modern uitgeruste computerruimte.
Meer informatie zoals cursusinhoud, startdatum, kosten etc. is te vinden op de website www.cdl-beek.nl .
Het Computer Doe- en Leercentrum is gevestigd in de Kring, Stegen 35 te Beek. Zie voor het volledige aanbod, prijzen etc. ook onze website www.cdl-beek.nl of haal het de brochure bij PiW.
Telefoon Planning 06 – 186 439 16 of planning1.cdl.piw@gmail.com

Mogelijkheid tot Biljart
Als mensen hiervoor nog interesse of vragen hebben ,graag contact opnemen met :  Mevr. Chris van Heel (046-4369255) of email :ch.heel@home.nl . Het biljarten kan op dinsdagmiddag.Engelse conversatie:
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep. Volgende bijeenkomsten:
Donderdagochtenden 10 uur v.m. 26 oktober, 16 november en 7 december. Mensen, die nog belangstelling hebben : opgeven via het secretariaat.

Technische mensen gezocht. Klussendienst en repair cafe .

De klussers aan het werk !

OpenbaarVervoer verandert
(KLIK)

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten.

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Oproep digitaal fotografere (herhaalde oproep)
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de fotografiecursus .
Als dit U interesse heeft, kunt U dit nog kenbaar maken bij Jeu Heykens.
Per email: jheykens@gmail.com of telefoon. Alleen op werkdagen van 18.00-19.45 uur. (0647580019)

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)

Ideeën voor activiteiten ???
Afgelopen periode zijn er heel wat nieuwe activiteiten in onze KBO gestart. Enthousiaste leden zijn gestart met schilderen, tablet cursussen en ondersteuning , biljarten, Engelse conversatie, breien en haken, klussendienst, boekenkast, dienstverlening via ouderenadviseurs , de leeskring, een zangkoor en nieuwe opzet van de soosmiddagen .
Als mensen belangstelling hebben kunnen we vast nog meer organiseren.
Nieuwe ideeën zijn:

 • gezamenlijk fietsen,
 • samen op pad met de OV kaart,
 • franse conversatie
 • een kookclub
 • tennissen
 • dansavonden of middagen
 • caravanclub
  enz.
  Als jullie belangstelling hebben voor een van deze nieuwe ideeën of zelf nog een ander idee hebben, neem dan contact op met Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl of het secretariaat.
  (secretariskbobeek@gmail.com (tel 0464379615) of vul een briefje met afzender en het idee in en deponeer dit in de brievenbus in de Molenstraat 158 , neem contact op met een van de bestuursleden of kom langs op de soosmiddagen op donderdagmiddag. Er is dan altijd een bestuurslid aanwezig. 

  Leeskring
  Eerstvolgende bijeenkomst :
  maandag 13 november a.s. om 13.30 Soos.

Omgaan met verlies
U kunt zich nog opgeven voor bijeenkomsten omgaan met verlies
De 8 bijeenkomsten vinden 1 keer per week overdag plaats.
De kosten hiervoor bedragen € 40.- p.p. en eventuele consumptie is voor eigen rekening.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw eigen KBO-afdeling (secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) of bij:
Anneke de Grijs, begeleidster Ontmoetingsgroep
tel 046-4333051


HOME

Samen handwerken !!! .

Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom.

Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

Gezellig & Actief
wandelen en beweegactiviteiten
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier

De schildermiddag

KBO BEEK  MUZIEKCURSUS 2017
Onderwerp“Italiaanse Impressies”:

(Klik)


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Verenigingsgebouw: Molenstraat 158 6191KR Beek
tel o46-4378863


Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening (lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De soos op dondermiddag
Vragen  ?????

Voor al Uw vragen op het gebied van hulp bij de WMO via onze ouderenadviseurs  (vervoer, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden , woningaanpassingen , mantelzorg) , klussen , kleine reparaties , hulp bij computer ,laptophulp en moderne apparatuur, hulp bij mobieltjes , activiteiten, zomaar eens kijken naar het handwerken, schilderen, kaarten, een kopje koffie voor 0,50 cent .
Loop binnen op donderdagmiddag in de soos en denk aan de volgende mogelijkheden:
• Zomaar voor de gezelligheid en een praatje
• Informatie krijgen over actief worden als vrijwilliger binnen de KBO (bestuurslid, organisatie van activiteiten, meehelpen bij verhuizing en inrichting nieuwe gebouw)
• Aanmelding voor activiteiten .
• Informatie inwinnen m.b.t. allerlei activiteiten.
• Mogelijkheid tot biljarten
• Ondersteuning vragen m.b,t. ipad , samsung tablet, smartphones of andere moderne
apparatuur,
• WMO, ouderenadviseur,
• Informatie over veiligheidsadviseur,
• Overzicht van vrijwilligersdiensten, adviezen vervoersmogelijkheden, mogelijkheden tot
huishoudelijke hulp .
• Een kaartje leggen of te handwerken.
• Schilderen onder deskundige begeleiding
• Een afspraak maken voor een klus , eventueel bij u aan huis of computerhulp aan huis. (melden
via secretariaat of helpdesk.kbobeek@gmail.com

Wij zoeken ook nog steeds bestuursleden voor PR en voorzitterschap.
Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
I.v.m. vakanties kan dit het beste via het secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor


====================================

ALVAST NOTEREN:


 KBO filmmiddag 2017


Filmtitel: “ OORLOGSWINTER.”
Een Nederlandse film van Martin Koolhoven
Naar het boek van Jan Terlouw

Speelduur: 103 minuten
Datum-plaats-tijd: Woensdagmiddag 4 oktober 2017
om 14.00 uur in onze SOOS
Molenstraat 158 te Beek
De toegang is gratis

Oorlogswinter is de verfilming van de bestseller van Jan Terlouw. De film vertelt over de belevenissen van de veertienjarige Michiel tijdens de ijskoude winter van 1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang en Michiel beleeft deze vooral als een groot avontuur. Dit avontuur neemt volwassen vormen aan wanneer hij voor een Engelse soldaat moet zorgen. Het verhaal wordt door Martin Koolhoven op een spannende en bekwame manier verteld.

U bent van harte welkom.

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers. Tel. 046 437 33 47. E-mail: roel.kiers@gmail.com

 KBO Filmochtend
Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling
bij Foroxity Filmarena Sittard.
Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity (op vertoon van ledenpas) € 5,50 en voor introducees (niet leden) € 7,- U bent van harte welkom!


A United Kingdom


15 Oct 2017
In 1947 ontmoet Seretse Khama, de prins van Botswana, Ruth Williams, een Londense kantoorbediende. Bevrijd door de sociale veranderingen van vlak na de oorlog voelen ze zich direct tot elkaar aangetrokken: zij door zijn hoop op een betere wereld, hij door haar verlangen deze wereld te omarmen. Ondanks hun verschillen zijn ze elkaars gelijken. Het geplande huwelijk stoot op veel verzet; niet alleen van hun families, maar ook van de Britse en zelfs Zuid Afrikaanse regering. Het idee van een biraciaal echtpaar dat het buurland regeert van een republiek waar onlangs de apartheid werd ingevoerd is ondenkbaar. Diplomatieke druk of niet, Seretse en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor elkaar. De strijd voor een leven samen veranderde hun land voor eeuwig, en inspireerde de wereld.
A United Kingdom is gebaseerd op waargebeurde feiten.

 Dag van de Ouderen gemeente Beek
op vrijdag 6 oktober a.s.


in het Gemeenschapshuis Neerbeek
Callistusplein 9
De middag zal starten met een informatieve inleiding door de wethouder van Beek, de heer Thijs van Es.
Hierna volgt een gezellig samenzijn met diverse optredens, zoals:
Samen “Gouwe ouwe’s” zingen met  Harry Spronken
Voorlezen
Pauze met koffie en lekkers
Dans uitvoering door cliënten Centrum Weng
en de afsluiter zal met zang en kolder worden afgesloten.
                                                                                                
Aanvang 13.30 uur
(De voorstellingen duren tot ca. 17.00 uur)

Toegang gratis voor alle 55-plussers

Uitnodigend: Centrum Weng, Cultuur Werkgroep Beek, KVO Neerbeek,
Zonnebloem en KBO Beek

Themamiddag door de commissie educatie
KBO Westelijke Mijnstreek
Op 14 november a.s. organiseert de commissie

weer een –zoals van hun bekend – interessante themamiddag.
Heb je zelf invloed op het prettig beleven van de “oude dag”? Zo ja hoe?
Of blijf je liever op je “eigen”- d.w.z. alleen. O.K. dat is uw keuze
Deze middag wordt de Handreiking Ouderenparticipatie in buurt-
en wijkgerichte projecten door Thijs Scheepers toegelicht
Het tweede deel zal bestaan uit “positieve gezondheid”.
Wat is dat en hoe benader je dat?
Ooit gehoord van het gezondheids-spinnenweb?
Door alle aspecten van dit spinnenweb gezamenlijk in te vullen
kan eenieder individueelbezien hoe het met zijn gezondheidstoestand
is en hoe hij door een van de overige onderdelen (of allemaal natuurlijk)
te beïnvloeden zijn gezondheidstoestand ( en dus zijn welbehagen)
kan bevorderen.
Dit deel wordt door Hein Curfs voor zijn rekening genomen.
Hein is lid van de KBO Groot Stein en heeft vandaaruit zitting
in de commissie educatie.
Hein heeft zich in de (uitvoerige) documentatie verdiept en heeft bij
diverse deskundigen zijn licht opgestoken.
Hij zal zijn lezing larderen met diverse videopresentaties.
Is uw belangstelling net als die van ons
geprikkeld?
Reserveer dan alvast de datum van 14 november n.m. in uw agenda!
De lezing wordt gehouden in het Hubertushuis in Geleen. Inloop vanaf 13.30 uur.
Afhankelijk van hoe de discussie verloopt
zal de middag eindigen rond 16.30 – 17.00 uur.

Herfstwandeling op woensdag 25 oktober 2017
naar het Gerendal in Valkenburg.

Deze keer gaan we naar het welbekende Gerendal tussen Valkenburg en Schin op Geul.
Parkerendoen we op de parkeerplaats
bij de toegang tot het Gerendal (zie routebeschrijving).
Halverwege de wandeling pauzeren wij in Scheulder in eetcafé ’t Scheulder
Heukske naast de kerk.
De prijs voor koffie met vlaai bedraagt € 5,--. Gelieve gepast te betalen.
We vertrekken vanaf het OLV-plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 2,--.  Degenen die op eigen gelegenheid
gaan betalen € 0,50.
Neem een  identiteitskaart en droge schoenen mee.
De korte route is ruim 6 km  en de lange route 8,3 km.
Beide routes zijn licht glooiend maar goed te doen, zeker doordat men
halverwege kan pauzeren.
Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie met vlaai
is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk.
Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1ste en 3de dinsdag of bij:
Thei Senden, Gundelfingenstraat 23, Beek (tel. 046-4372651).
Ook telefonisch aanmelden is mogelijk.
Lever de ingevulde strook in vóór zaterdag 21 oktober.
Bij verhindering tijdig afmelden, liefst vóór 21 oktober bij Thei Senden.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.
Eenieder wandelt op eigen verantwoordelijkheid.
De route naar het Gerendal wordt bij vertrek aan de bestuurder verstrekt.

                                  Wij wensen u op voorhand een prettige wandeling.
================================================
                     Voornaam:                Naam:                              Adres:                Tel. no.:
Dhr./Mevr. ------------------------------------------------------------------------
Dhr./Mevr. -------------------------------------------------------------------------
Dhr./Mevr. ----------------------------------------------------------------------
- Deelnemer aan de korte of lange wandeling. *
- Stelt auto ter beschikking voor vervoer:     ja  /  nee  *
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

========================= . Lid worden? (klik hier)


computerclub.Iedere Donderdag

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

         

.

Nuttige adressen
* Waar Mevr. Chris van Heel vermeld staat is dit tijdelijk secretariskbobeek@gmail.com of Jan Raes )0464379615  of 0651365396

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens
  ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)Sport en spel activiteiten: Louis Speetgens (l.speetgens@xs4all.nl)(046-4373123)Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)Kantinedames gezocht : Mevr. Nettie Schmitz tel. 046-4378535Bestuursleden gezocht :(zie voor informatie zie aankondiging jaarvergadering in deze circulaire (secretariskbobeek@gmail.com) (o464379615)Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medischVoordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Lid worden? (klik hier

 


Opgeven bij Wies Verhage (tijdens de soosuren op donderdagmiddag (tel. 046-4373004 ) of
email : franswiesverhage@home.nl
Op donderdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur
Doel: leren omgaan met kleur en acrylverf in de abstracte vorm.
We beginnen om 13.30 uur.
De cursus wordt gegeven
door Wies Verhage. Heeft u al een nieuw lid aangemeld via de ledenwerfactie?

 

 
HOME
Website: @ Mia Liedekerken