WELKOM bij Seniorenvereniging/
KBO St.Jozef Beek
samen sterk in Beek

MEDEDELINGEN
in verband met het corona-virus

 

Bericht van het KBO Bestuur

Laten we hopen dat we allemaal gezond uit deze crisis komen en binnenkort tijd elkaar weer kunnen ontmoeten.
We nemen in verband met het Corona virus de volgende maatregelen:

1. Het is duidelijk dat we alle activiteiten stoppen tot zeker 1 juni.
Onze ruimtes zijn gesloten .

2. Ook de belastingservice gaat niet door.
Voor mensen , die zich al aangemeld hebben en nog niet geholpen zijn en die dat willen (even bellen met Jos Dormans 046-4373705 ) wordt collectief uitstel aangevraagd via de KBO tot 1 september a.s.
Mensen, die nog niet geholpen zijn en zelf actie willen ondernemen wordt geadviseerd om online uitstel te vragen tot 1 september of datzelfde te doen door te bellen met de belastingtelefoon 0800 - 0543 met opgave van het BSN nummer . De machtigingsformulieren blijven tot 22 juni geldig en hier zal waarschijnlijk soepel mee omgegaan worden.

3. De circulaire en het bulletin worden zoveel mogelijk gedistribueerd. Contactpersonen kunnen deze donderdagmiddag 26-03  afhalen via het motto “in ontvangst nemen en wegwezen.
De verjaardagsattenties worden deze keer per post verstuurd.
Het kan zijn dat niet alle bulletins en circulaires bezorgd worden. Bel (06-51365396) of mail even naar secretariskbobeek@gmail.com dan worden de ciculaires per email verstuurd. Ook zijn de bulletins te downloaden via Uw lidmaatschapsnummer.

4. De contributies van de maanden maart, april en mei vervallen.
Uitbetalingen aan docenten vervallen eveneens voor die maanden.
Wat al betaald is door leden en aan docenten in en voor die maanden wordt doorgeschoven naar juni etc.
We hopen dat een aantal activiteiten in juli en augustus deels ingehaald kunnen worden.
Met  docenten die niet in een ZZP regeling vallen hebben wij t.z.t. een gesprek om te kijken of we in samenspraak met de groep enige coulance kunnen betrachten.

5. We zetten berichten op facebook : seniorenvereniging Beek/KBO Beek en op deze webpagina. www.kbobeek.nl . Kijk hier geregeld naar
We verzamelen zoveel mogelijk email adressen (ook als mensen bellen) en sturen de informatie (circulaire) .Stuur ze ons door zodat we U zoveel mogelijk kunnen mailen

6.. De groepsleiders (sters) krijgen zo snel mogelijk en altijd bericht van onze maatregelen. U kunt steeds met hun contact opnemen.
Voor alle informatie 0651365396 en secretartiskbobeek@gmail.com
Schroom niet om te bellen met welke vraag, suggestie of dienst dan ook.
In deze tijd is het belangrijk dat we elkaar ondersteunen

Het bestuur.

 

ACTIVITEITEN
JAAR-PROGRAMNuttige adressen:

 • Aanmelden nieuwe leden (KBO of seniorenvereniging)0464264213 of ledenkbobeek@gmail.com
 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (IPad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse , Spaanse of Franse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
 • Leeskring: conny2850@hotmail.com   Telefoon: 06-21842764.
 • Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • of CDL 0618643916
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615
 • Bestuursleden aanmelden : (voorzitter, PR, Kantine ) (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
 • of tel.: 036-7200911  www.rijbewijskeuringsarts.nl
 • Rijbewijskeuring : Van Dijk , Akerstraat -Noord Hoensbroek tel. 045-5780088
 • Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)

 • Wensbus Beek
  In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
  Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
  centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
  Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
  Vervoersregeling
  Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
  mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
  De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
  - Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
  - Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
  De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
  (Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
  De eerste keer aanmelden.
  Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
  Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
  voor nadere inlichtingen:
  e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
  telefoonnummer = 06-83770283
  info = www.wensbusbeek.n

  Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
  Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.
 • HOME

   

 • WELKOM bij
  Seniorenvereniging Beek/ KBO St.Jozef Beek
  Vereningslokaal Stegen 35
  6191TR Beek

  tel 0625483126
  -- 0651365396

  Belangenbehartiging
  vertegenwoordiging o.a. WMO,
  provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
  computerhelpdesk, juristentelefoon

  Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
  (lees meer)|
  Edukatieve activiteiten
  op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
  verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

  Sport en Beweging
  gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
  Ontmoeting en evenementen
  soos middagen en o.a. carnavalszittingen
  Kaarten bridge en kwajongen
  Computerclub en muziekcursus
  Dagtochten en reizen
  kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

  De Soos (Zie boven)

  =====================

  Voor 22 euro per jaar bent u lid van de KBO
  en ontvangt u maandelijks de NestorDe contributie voor niet KBO leden,  is 20 euro per jaar . Hiervoor krijgen de niet leden dus niet het bulletin , ledenpas KBO en de belastingservice.


  Voor meer uitleg over KBO en
  Seniorenvereniging klik hier


  =======================================.
  ATTENTIE

  Procedure aanvraag Rijbewijskeuring
  Begin vooral op tijd met uw aanvraag in te dienen.Plm. 6 maanden van te voren


  "De gezondheidsverklaring rijbewijs 75 plus, ingevuld sturen naar het kantoor van het CBR. Maak hiervan voor alle zekerheid een copie.
  Binnen een week  ontvangt u een  bevestiging van het CBR  en een formulier dat u moet meenemen naar de keuringsarts waarmee u een afspraak hebt gemaakt."

  Aanvragen eigen verklaring / Gezondheidsverklaring:
  -Bij de gemeente, duur plm. 1 week, via de website van de gemeenten of telefonisch
  -Bij het CBR, duur plm. 2 weken. De gemeente is iets duurder dan het CBR
  Bellen naar kantoor KBO Roermond op dinsdagmorgen. 0475381740 .Men vraagt uw naam en lidmaatschapsnummer en sturen u vervolgens  een lijst  met namen van artsen die de keuring uitvoeren.
  U kunt zelf ook een arts uitzoeken
  -Heeft u  de lijst in uw bezit maak dan telefonisch een afspraak  met een keuringsarts
  -Neem de eigen-  of gezondheidsverklaring ingevuld mee naar de keuringsarts
  -Na de keuring zal de arts de papieren ingevuld doorsturen naar het CBR
  U kunt zelf ook de papieren doorsturen naar het CBR. Maak voor alle zekerheid van alle papieren een kopie
  U krijgt geen bericht van het CBR of de papieren ontvangen zijn
  -U kunt met uw DIGID inloggen bij het CBR om te zien of uw post ontvangen is
  -Na plm. 8 weken ontvangt u de papieren terug van het CBR en  kunt u hiermee met pasfoto’s naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen.

  . Lid worden? (klik hier)  HOME