samen sterk in Beek

WELKOM bij Seniorenvereniging/
KBO St.Jozef Beek
 


De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 

Coördinator/ coördinatrice Kantine gezocht (herhaalde oproep)

Klik op de link
voor de film van L1.

https://youtu.be/IJwPrsStNXMVOOR MEER extra MEDEDELINGEN (klik hier)

nr 10 OKTOBER 2019

Emailadressen ten behoeve van ons ledenbestand.
(Herhaalde oproep!)
Ook ons ledenbestand behoeft periodiek enig onderhoud. De adresgegevens, die wij op dit moment voeren zijn, en dat mede door onze contactpersonen, goed en “up to date”.
Met de emailadressen van onze leden is het een ander verhaal; Hoewel ons bekend is dat vele van onze leden geen email hebben, zien wij toch in onze bestanden een groot aantal hiaten.
Om ook dit gedeelte van ons adressenbestand bij de tijd te brengen, zouden wij het zeer op prijsstellen wanneer alle leden die wel over een emailadres beschikken en dit met ons willen delen, ons hierover informeerden, door een kort mailtje te sturen aan ons emailadres LEDENKBOBEEK@GMAIL.COM met hierin uw volledige naam, voorletters, en straat (meer is niet nodig). Dit biedt ons de mogelijkheid om onze bestanden te controleren, te corrigeren en waar nodig aan te passen. Alvast bedankt voor ieders medewerking
Uw ledenadministratieLET OP !!! Engelse conversatie:
De Engelse conversatie groep heeft onlangs afscheid genomen van leidster Paddy Rietbroek wegens emigratie. Onder leiding van Mevr. Janet Neumann vindt nu een nieuwe start plaats op donderdag 10 oktober a.s. 10.00 uur v.m. De deelnemers krijgen zoveel mogelijk persoonlijk bericht. Een aantal (email) adressen ontbreken . Indien geen bericht , beschouw deze aankondiging als uitnodiging.

Eucharistieviering 
      De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, deze keer op zondag 13 oktober aanstaande om 10.00 uur.
In deze H.H mis herdenken wij de leden welke ons in de periode tm sept-2019 ontvielen, te weten:
Mevr. I. Hennekens-Pesch, Herenhofstraat 6, 6191 EN  Beek,  72jr.
Mevr. M.H. Eykenboom-Vaessens, Molenstraat 62,  6191 KR Beek,  94 jr.      
 

Coördinator/ coördinatrice Kantine gezocht
Sinds meer dan een jaar is deze functie binnen onze vereniging onbezet, en wordt op geheel vrijwillige basis door een van onze bestuursleden ingevuld. Omdat het bestuur vindt dat wij hierdoor kwetsbaar worden (te veel taken bij te weinig bestuursleden) zijn wij daarom nu dringend op zoek naar een persoon( man/ vrouw) die deze positie wil invullen en ons bestuur komt versterken                   
Hoofdtaak is het coördineren van het kantinegebeuren,
de kantinedames                                              
Dat ons hier veel aangelegen is, moge blijken uit gegeven dat wij hiervoor bij succes een bonus uitloven van € 75,=. Nadere inlichtingen zijn in te winnen bij de ledenadministratie. 046-4264213

Bijeenkomsten Groepsleiders/ medewerkers kantine/ Contactpersonen
Op dit moment plannen wij een drietal bijeenkomsten:                                 
Groepsleiders; bijeenkomst is gepland voor woensdag 16 oktober 2019 om 14.00 uur       Medewerkers kantine; bijeenkomst wordt gepland voor woensdag 20 november 2019 om 14.00 uur       Contactpersonen; bijeenkomst wordt gepland voor woensdag 15 januari 2020De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zullen tijdig per post aan de betreffende mensen worden toegestuurd. Noteert U nu al vast de datum(s) in uw agenda

Zingen in het popkoor 50 + en join the Band
Informatiemiddag 1 oktober
Kom in ieder geval naar de informatiemiddag op 1 oktober om 13.45 uur in Theater Karroessel Geleen.  Daar hoor je dan alle ins en outs en kun je je ook meteen inschrijven. 
Join the Band 
Kom naar de informatieavond op 16 september om 18.30 uur bij Artamuse in Geleen .
Wil je meer informatie over beide projecten kijk dan op onze website www.podiumplus-wm.nl !
of Facebook: PodiumPlus Westelijke Mijnstreek

Inloop Zuyderland in Stegen 35
Inloop in de huiskamer voor een lekkere kop koffie, een goed gesprek, een luisterend oor en het ontmoeten van andere mensen.
Iedere maandagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00uur tot 16.00uur.

Rabo Club Support
Vergeet niet te stemmen op onze vereniging van 27 september tot 11 oktober a.s.

Lidmaatschap KBO en lidmaatschap Seniorenvereniging Beek
De laatste tijd hebben ons diverse vragen bereikt betreffende beide lidmaatschapsvormen welke binnen onze afdeling mogelijk zijn. In onderstaande oplijsting beschrijven wij daarom niet alleen de mogelijkheden en hun consequenties, maar eventueel te nemen stappen
Nogmaals stellen wij dat er geen enkele verplichting tot veranderen is; Alleen wanneer U dit wenst

Kosten vergelijking
Contributie KBO-lid: € 22,00 per kalenderjaar per lid
Contributie Senioren lid: € 15,00 per kalenderjaar per lid
Aangezien al onze lidmaatschappen individueel zijn, is het mogelijk, dat bij partnerschap in welke vorm dan ook beide partners een verschillend lidmaatschap hebben. Er is dus geen enkele verplichting om beiden hetzelfde lidmaatschap te hebben

De verschillen tussen beide lidmaatschapsvormen:
Bovenstaand is al aangegeven dat de contributie bij seniorenlidmaatschap € 7,00 /jaar minder is.
Alle faciliteiten en activiteiten die wij bieden zijn voor beide vormen gelijk, ook qua bijkomende kosten (bijv. lesgelden, cursussen, etc) Hierin maken wij geen enkel verschil
Het verschil wordt veroorzaakt doordat KBOleden het Magazine samen met de Circulaire aan huis bezorgd krijgen en leden van de Seniorenvereniging alleen de circulaire middels e-mail (vooropgesteld dat wij hun e-mail adres ook kennen).
Wanneer op een woonadres verschillende lidmaatschapsvormen zijn, waarvan 1 KBO-lid ,dan zal op dat woonadres zowel Magazine als Circulaire worden bezorgd.
Een ander in onze ogen belangrijk verschil zit in de belastingservice die enkel onze  KBO-leden genieten. Volgens de door de KBO gestelde norm is deze service alleen mogelijk wanneer beide partners KBO-lid zijn.
Personen, die deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

De geboden mogelijkheden

 1. U bent KBO-lid en wilt dit ook blijven; U hoeft dan niets te doen.
 2. U bent lid seniorenvereniging /deelnemer en wilt dit ook blijven, ook dan hoeft U niets te doen
 3. U bent nog geen lid, en wilt instappen als lid seniorenvereniging; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap senioren vereniging; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 4. U bent nog geen lid, en wilt instappen als KBO-lid; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap KBO-st Jozef; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 5. U bent KBO lid en wenst over te stappen naar Seniorenvereniging of omgekeerd. Omdat U inmiddels de volledige contributie 2019 als KBO-lid heeft betaald en wij de afdracht naar Roermond al hebben gerealiseerd, is overstap alleen mogelijk per datum 01-01-2020, Om in oktober 2019 de acceptgiro’s met de juiste bedragen 2020 te kunnen versturen, moeten wij nu al onze voorbereidingen treffen en hadden dit daarom graag zo spoedig mogelijk geweten wanneer U hiervan gebruik wenst te maken. In dit laatste geval vragen wij U om deze wens zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie echter dienen wij altijd de overstapdatum 01-01-2020 te respecteren.

        6  Personen, die nu nog geen lid zijn en wel deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

-------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier:

naam
adres
lid van de KBO ja/nee

wenst over te stappen naar de seniorenvereniging Beek per 1 januari 2020

(Deponeren in postbus KBO Stegen 25, of bellen 0464264213 of email ledenkbobeek@gmail.com).

KBO MUZIEKCURSUS 2019
Onderwerp: “OPERALAND”

MUZIEKCURSUS 2019 (uitgebreid programma in vorige circulaire)
Ik kan u meedelen dat de muziekcursus donderdag  19 september a.s. zal starten o.l.v. dhr Maurice Wiche
Genoeg personen hebben zich ingeschreven voor de cursus.
Het bedrag € 22,50 (€ 20,-- cursus +  € 2,50 koffiegeld) voor onze KBO-leden,
Voor niet-leden € 32,50 (€ 30,--+ € 2,50 koffiegeld).
Ik zal  het geld de eerste les innen (gepast graag). 
Kom iets eerder, dan kunnen we op tijd beginnen.
Wij zien elkaar dan donderdag 19 september om 10 uur voor de eerste bijeenkomst in het KBO gebouw Stegen 35  6191 TR  BEEK 
Met vriendelijke groeten.
R. Kiers  tel: 046 - 437 33 47  e-mail: roel.kiers@gmail.com

N.B. Als u lid wordt van onze Seniorenvereniging Beek, kunt u aan alle activiteiten van KBO meedoen zonder extra bijbetaling als niet-lid. 
Voor € 15, - per jaar bent u lid van de Seniorenvereniging Beek.
Verschil met KBO lidmaatschap: deze leden krijgen geen KBO service en ons bulletin “de Circulaire” bezorgd, wel maandelijks per e-mail.
Voordeel: U betaalt dan als lid  € 22,50 voor de muziekcursus. Een tientje minder dan niet-leden. Dit geldt ook voor andere activiteiten.(o.a. toekomstige kunstcursus.)
U kunt uw gegevens opsturen naar:  ledenkbobeek@ gmail.com of in de brievenbus van KBO Beek bij de ingang van ons gebouw Stegen 35 te Beek. (vermelden: naam, voorletters, adres, geboortedatum, tel.nr, email ,eventuele opmerkingen) (inschrijfformulieren voor de seniorenvereniging kunnen ook bij aanvang van de muziekcursus ingevuld worden)

Passiespelen 2020 in Tegelen:
Speciale voorstellingen voor afdelingen van KBO en PCOB
Volgend jaar is het weer zover: de vijfjaarlijkse Passiespelen in het openluchttheater de Doolhof in Tegelen.                                                                                                                                                  Voor alle KBO- en PCOB-afdelingen heeft KBO-PCOB nu alvast twee exclusieve voorstellingen geblokt.
Die vinden plaats op zondag 24 mei en zondag 7 juni 2020. De aanvang is om 14.30 uur.
Na de zomer ontvangen alle afdelingen een groepsaanbod voor dit bijzondere evenement.
Bij de vorige Passiespelen maakten vele tientallen KBO-afdelingen gebruik van het speciale aanbod.

Spaanse en Franse conversatie.
De Spaanse conversatie is inmiddels van start. Over de Franse conversatie volgt nog nadere informatie
Opgeven bij Mevr. Mieke Vervoort ( mieke.vervoort.kbo@gmail.com of 046-4379613).

Walking Football bij GSV’28
Walking voetbal

GSV’28 start na de zomervakantie met Walking Football. Dit wordt met medewerking van de KNVB en de gemeente Beek geïntroduceerd.

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm die GSV’28 aanbiedt voor 55-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het onderlinge contact en waardering zijn erg belangrijk.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken of blijven bij een vereniging.

Heeft u interesse om vrijblijvend aan te sluiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Huub Swelsen via info@gsv28.nl.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers in Beek.
Reserveer alvast in uw agenda!

Zorg voor je naaste, maar ook voor jezelf
Als het zorgen thuis teveel eist, wat is dan de beste zorg voor uw naaste én uzelf?

Thema: Breed dialoog met professionals en MZ’ers
donderdag 17 oktober 2019 - 13:30 uur-15.30 uur
Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek (ingang aula via parkeerterrein)
Samen met professonals, beleidsambtenaren en mantelzorgers in gesprek over wat er nodig is om mantelzorg te kunnen volhouden.
Informeel samenzijn en afsluiting van het mz jaar
maandag 18 november 2019 - 13:30 uur-15.30 uur
Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek (ingang aula via parkeerterrein)
Reserveer alvast in uw agenda


Lezingen : Natuurlijk tuinieren
en het Toon Hermans huis in de Oude Pastorie

Pascal Jongen van kwekerij Marni's uit Bunde (voorheen Schimmert) komt vertellen over bestrijdingsmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen voor uw tuin uit grootmoeders kastje.
Iedereen kent ze wel: grootmoeders tips. 
Soms niet meer dan een lapmiddel maar vaak verrassend doeltreffend.  
Tips om ongewenste insecten, onkruid, ziekten etc. aan te pakken. 
We gebruiken ze allemaal op de kwekerij omdat we geen gebruik willen maken van chemische bestrijdingsmiddelen. 
U kunt ze ook gebruiken in UW tuin!!! Veel plezier met kokkerellen!
PLAATS; Oude Pastorie Beek
Oude Pastorie 25
6191 HW Beek
DATUM; 6 oktober
Tijd ; 11.00 tot 13.00 uur
Entree; Gratis, u kunt een vrijwillige donatie geven voor de gastspreker.

HET TOON HERMANS HUIS door Lia de Loey

Het Toon Hermans Huis Sittard is één van de 75 open huizen die Nederland rijk is. 
Hiervan liggen er 6 in Limburg. In Venlo, Weert, Roermond, Parkstad, Maastricht én Sittard.
Dankzij onze goed opgeleide medewerkers en beroepskrachten
is het Toon Hermans Huis uitgegroeid tot een Huis waar mensen in een moeilijke periode kracht kunnen vinden.
Onze missie is: kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten.
De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen 
die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. 
Het Toon Hermans Huis Sittard biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning
waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. 
Op die manier hopen we verschil te kunnen maken in het leven van kankerpatiënten, 
hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte- genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden.
Lia de Loey directrice, komt vertellen over het Toon Hermans Huis en het doel van dit uit de kluiten gewassen initiatief
PLAATS; Oude Pastorie Beek
Oude Pastorie 25
6191 HW Beek
DATUM; 3 november
Tijd ; 11.00 tot 13.00 uur
Entree ; Gratis, u kunt een vrijwillige donatie geven voor de gastspreker ten goede van het Toon Hermans Huis.

Vind u foto’s maken leuk?
Kom dan leuke foto’s maken bij de Digitale fotogroep.Deze groep komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar.In een gezellige sfeer en onder het genot van een kopje koffie, verzinnen we gezamenlijke een opdracht die we een maand later van commentaar voorzien. Op deze manier leren we van elkaar. Dus geen getheoretiseer want in de opdrachten worden de basisvaardigheden van foto’s maken verwerkt. Op deze manier leert u de theorie in praktijk te brengen.Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze bedragen twee euro, inclusief de koffie.U kunt ook eens vrijblijvend met uw familie of kennessen gratis binnen lopen om de sfeer te proeven. De tijd is van 9:30 uur tot 11:30 uur.
Inlichtingen bij: Jeu Heykens. Telefoon 046 4372560 b.g.h. 0647580019. E-mail
jheykens@gmail.com

Vakantierooster 2019 KLIK HIER

 Verslag van de 58e jaarvergadering
van de KBO-afd. St Jozef, Beek
Gehouden op 4 april 2018 te Stegen 35 te Beek (Lb.)

KLIK HIER

CDL (Computer Doe en Leercentrum Stegen 35
Cloud cursus

De Cloud is nog ongrijpbaar voor veel senioren
Start van Cloud cursus .

De meeste senioren weten wat ‘bestanden in de Cloud opslaan’ betekent, maar één op de tien heeft geen idee wat de Cloud is.
Van de vier grote clouddiensten (Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive en Apple iCloud) wordt OneDrive het meest (51%) en iCloud het minst gebruikt (34%).
De belangrijkste redenen om wel clouddiensten te gebruiken zijn; overal en op al je digitale apparaten bij je bestanden kunnen en geen risico op verlies door diefstal of beschadiging van apparaten (bijv. bij een crash of brand).
Gebruik de Cloud om informatie op te slaan of te delen
Van de Cloud-gebruikers gebruikt maar 36% dit als back-up voor al hun bestanden. De meesten gebruiken het om af en toe bestanden op te slaan (87%). Het delen van bestanden met anderen doet ruim een kwart van de senioren. Men plaatst voornamelijk foto’s in de Cloud (78%). Verder worden ook tekstbestanden en pdf’s (bijv. polissen of facturen) online opgeslagen. Maar muziek, films of e-books worden vrij weinig online bewaard.
Onze vrijwilligers helpen u met stap-voor-stapuitleg over de smartphone
Onze vrijwilligers, zelf ook allemaal senioren, helpen u graag! zowel bij computer, laptop , tablet of smartphone. U bent van harte welkom.
Bijvoorbeeld bij het Computer Doe- en Leercentrum (CDL) in Beek.
Daar gaat de cursus “Werken in de Cloud” van start in Beek op 15 April a.s. om 19:00h.
Op een aantal plaatsen in de regio kunt u tijdens de open inloop van het CDL terecht met uw specifieke vragen over het gebruik van o.a. de Cloud.
U vind bij het CDL cursussen in eigen lokaal (Beek) of op locatie voor beginners (Windows – Internet – Email – Android – Apple etc.) en ook voor gevorderden op het gebied van Fotobeheer en bewerking, Onderhoud en veiligheid, Office programma’s, Stamboom op Uw computer, en natuurlijk ook de CLOUD.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Computer Doe- en Leercentrum, zie website: www.cdl-beek.nl of via e-mail: planning1.cdl.piw@gmail.com of telefonisch: 06 - 186 439 16 of per post: Tav. CDL , Stegen 35 / 6191 TR Beek-Lb.

Nieuwe activiteiten
Er hebben al enkele mensen gereageerd op de suggesties voor nieuwe activiteiten
Nu U nog
Denk eens aan:

 • Met een groepje (minimaal 4) per trein op een dag voor 15 euro per persoon (groepsreizen) per spoor een leuke plek in Nederland bezoeken walking voetbal. In diverse plaatsen o.a. in Stein zijn senioren met speciale spelregels weer met veel plezier gaan voetballen. Interesse ? bel met het secretariaat (0651365396)talencursussen (we hebben nu al Engelse conversatie, en wat te denken aan :Spaans of Italiaans op reis) . Er hebben zich al enkele mensen aangemeld.een clubje vormen "met de OV kaart op reis" fietsen volksdansenlunchdiscussies over kunst.eetkringen , workshops : wat te doen met mijn pensioen en de voorbereiding daarop,
 • workshops : praktische psychologie .

Uiteraard zijn suggesties voor lezingen meer dan welkom. Enkele mensen hebben al te kennen gegeven om het volgend jaar rond Kerstmis ook hun digitale Kerstkaart te gaan maken. We zullen dan ook een workshop met dit  onderwerp organiseren.Laat Uw stem eens horen, bel op, mail of kom donderdagmiddag langs op de soos van 13.30 tot 16.00 uur. Alle ideeën zijn welkom.

 Op dinsdagmiddag is het biljarten weer gestart
Bijdrage is 1 euro per persoon voor een middag .
Inlichtingen Mevr. Chris van Heel 046-4369255

Nuttige adressen:

 • Aanmelden nieuwe leden (KBO of seniorenvereniging)0464264213 of ledenkbobeek@gmail.com
 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (IPad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse , Spaanse of Franse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
 • Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
 • Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • of CDL 0618643916
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615
 • Bestuursleden aanmelden : (voorzitter, PR, Kantine ) (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
 • of tel.: 036-7200911  www.rijbewijskeuringsarts.nl
 • Rijbewijskeuring : Van Dijk , Akerstraat -Noord Hoensbroek tel. 045-5780088
 • Belastingaangifte: 088-5995620 voor een afspraak  (bibliotheek)
HOME

 

Meld ons uw wensen en ideeën

 


WELKOM bij
Seniorenvereniging Beek/ KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Het wordt weer tijd voor een bezoekje aan de soos op donderdagmiddag . Even bijpraten, iets brengen voor de reparatie en klussendienst. Bijvoorbeeld een vraag stellen over een printer die het niet doet of een telefoontje dat kuren vertoont. Een boek halen of brengen uit ons zeeruim gesorteerde assortiment .Vraag ook eens naar osn uitgebreide aktiviteitenprogramma.

Biljarten, een kaartje leggen, spellenmiddag, handwerken , schilderen, informatie vragen over alle maatschappelijke voorzieningen, formulieren laten invullen, een e-boek op de ipad  of tablet zetten, uw telefoontje installeren , iets laten repareren of gewoon een kop koffie drinken .

 1. Heeft U nog een formulier in te vullen.
 2. Wilt U de belasting ook eens digitaal invullen en wilt U weten hoe dit moet.
 3. Wilt U meer weten over de WMO of wilt U met een ouderenadviseur praten.
 4. Al lang niet meer rummicub gespeeld
 5. Weer eens sjoelen
 6. Nog eens biljarten of dit leren.
 7. Een kaartje leggen
 8. Een boek halen of brengen en gratis mee op vakantie nemen
 9. Een doel hebben voor Uw wandeling en een praatje komen maken
 10. Eens kennis maken met de vele activiteiten van de KBO en de partners CDL en Huiskamer in het nieuwe gebouw
 11. Gezellig een kop koffie komen drinken
 12. Wilt U eindelijk eens een e- boek op Uw telefoontje of tablet hebben en gaan lezen
 13. Problemen met wifi thuis, de printer installeren en wilt U graag dat iemand dit aan huis voor U in orde komt maken
 14. Of lekker in de buitenlucht jeu de boules spelen op de nieuwe baan

Kom dan naar onze gezellige soos op donderdag van half twee tot vier uur. In Stegen 35 in Beek.

Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

===================

Voor 22 euro per jaar bent u lid van de KBO
en ontvangt u maandelijks de Nestor
De contributie voor niet KBO leden,  is 20 euro per jaar . Hiervoor krijgen de niet leden dus niet het bulletin , ledenpas KBO en de belastingservice.

Voor meer uitleg over KBO en
Seniorenvereniging klik hier


=======================================.
ALVAST NOTEREN:

Foroxity. KBO film.
zondag 20 oktober 11.00 uur.


Poms


Sun Springs is meer dan een bejaardengemeenschap, het is een luxe resort waar de straten vol staan met palmbomen, de lucht altijd blauw is en een privé-ambulance minimaal één keer per dag langskomt. Bewoonster Martha (Diane Keaton) verveelt zich stierlijk in het prachtige seniorenparadijs en besluit om daar verandering in te brengen door een cheerleading club op te richten voor vrouwen boven de 60…Cast: Celia Weston, Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier
Regisseur: Zara Hayes
Duur: 91 Minuten

Herfstwandeling op woensdag 30 oktober 2019 naar Wittem.
De wegens de warmte geannuleerde  zomerwandeling  naar Wittem zal nu
plaats vinden op woensdag 30 oktober a.s., waar we parkeren t.o. het klooster.
We vertrekken vanaf het OLV-plein te Beek om 13.00 uur.
De vervoerskosten bedragen € 2,50. 
Degenen die op eigen gelegenheid gaan betalen € 0,50.
Neem een  identiteitskaart en droge schoenen mee.
Tevens is goed schoeisel voor deze wandeling aan te raden,
aangezien we door weilanden lopen en het bij slecht weer iets modderig kan zijn. 
De korte route is 5,0 km en voert ons door het gehucht Cartils.
De lange route bedraagt 7,8 km en is hetzelfde als de korte,
doch met een extra lus naar “de Piepert” bij Eys.
Hier loopt u door een prachtig natuurgebied waar de Eyserbeek doorheen
stroomt en waar u tevens bevers aan het werk kunt zien.
Tijdens de wandeling pauzeren we in Gulpen op de Markt bij restaurant
“de Zwarte Ruiter”.
De prijs voor koffie met vlaai bedraagt € 6,00 maar daarvoor krijgt u wel
onbeperkt koffie en een groot stuk vlaai. Gelieve gepast te betalen.
Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie met vlaai is het volledig
invullen van onderstaande strook noodzakelijk.
Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1ste en 3de dinsdag of bij:
Thei Senden, Gundelfingenstraat 23, Beek (tel. 046-4372651).
Ook telefonisch aanmelden is mogelijk.
Lever de ingevulde strook in of meldt u aan vóór zaterdag 26 oktober a.s.
Bij verhindering tijdig afmelden, doch vóór zondag 27 oktober bij Thei Senden.
Indien de weersverwachting zodanig is dat wandelen onverantwoord is,
laten wij het u tijdig weten.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.
Eenieder wandelt op eigen verantwoordelijkheid.
De route naar Wittem wordt bij vertrek aan de bestuurder verstrekt.

                                  Wij wensen u op voorhand een prettige wandeling.
================================================
                     Voornaam:                Naam:                              Adres:     
Tel. no.:
Dhr./Mevr. -------------------------------------------------------------
Dhr./Mevr. ----------------------------- Dhr./Mevr. -------------------
Dhr./Mevr. -------------------------------------------------------------
- Deelnemer aan de korte of lange wandeling. *
- Stelt auto ter beschikking voor vervoer:     ja  /  nee  *
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Lezingen: Erasmus en Spinoza
in Stegen 35
Op respectievelijk woensdag 20 en 27 november aanstaande zal Harry Palmen, oud docent Nederlandse literatuur en Letterkunde van het Trevianum in Sittard, 2 lezingen verzorgen over 2 van onze beroemdste Nederlandse filosofen.
Desiderius Erasmus en Spinoza hebben tot op de dag van vandaag invloed op politiek en filosofie wereldwijd.
De lezingen vinden plaats in Stegen 35 in Beek , de toegangsprijs voor beide lezingen, inclusief koffie/thee, bedraagt 5 euro voor KBO/senior leden en 7,50 voor niet-leden.
Tijd 14.00-16.00 uur.

1 december  2019 Lezing ‘Hoe vieren jullie kerst?
Kersttradities wereldwijd’ door Ingrid Henssen-van Hees ; 11.00 uur.

Dag van de ouderen Beek
op woensdagmiddag 2 oktober in het
gemeenschapshuis te Neerbeek

De dag wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van senioren en andere, meestal op senioren gerichte verenigingen, elk met hun eigen doelgroep in Beek. De organiserende verenigingen zijn:
Vereniging voor ouderen Neerbeek, Zonnebloem Neerbeek, Zonnebloem Spaubeek, Seniorenvereniging /KBO Beek, Senioren Genhout, Gemengd kerkelijk zangkoor Genhout, Zij-Actief Spaubeek, GON, Hoeskamer Genhout, KVG

Dag van de ouderen
Datum: 2 oktober 2019
Tijd: 13.45 tot 16.45 (Deuren open 13.15)
Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek
Entree: € 2,00 (incl. kopje koffie/stuk vlaai of cake)

Programma:
13.15 Deuren open
13.45 Welkom door wethouder Thijs van Es
14.00 – 14.15 optreden cliënten Centrum Weng Neerbeek
14.15 – 15.00 René Haustermans 1
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 15.45 John van Bilzen (buutereedner)
15.45 – 16.40  René Haustermans 2

Deze bovengenoemde verenigingen willen in de toekomst onder de voorlopige werknaam Vitaal Beek met ondersteuning van de gemeente interessante programma's en activiteiten voor senioren gaan en blijven organiseren en vooral bevorderen dat leden en niet leden zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan elkaars en aan nieuwe activiteiten.
Op deze wijze willen wij als gezamenlijke verenigingen elkaars mogelijkheden benutten en de vitaliteit van de senioren bevorderen. En Beek heeft op dit gebied heel wat te bieden. We gaan hier op korte termijn een overzicht van geven.

Deze middag is dan ook een eerste aanzet van een gezamenlijke activiteit.

Het aanmelden geschiedt op de gebruikelijke manier via de eigen vereniging. Het is uiteraard de bedoeling dat ook niet-leden en introducees deelnemen. We hopen daarmee ook eenzame ouderen te bereiken. Men kan zich via een van de secretariaten van de deelnemende verenigingen aanmelden. Voor informatie (bijvoorbeeld als U nog geen lid bent): dhr. Ubaghs tel. 0620660447
Aanmelden zo snel mogelijk, in ieder geval voor maandag 16 september a.s.
Omdat maar 275 mensen in de zaal kunnen is het belangrijk om U zo snel mogelijk aan te melden.  De kosten bedragen 2 euro inclusief koffie en vlaai of cake via de (eigen) vereniging vooraf af te dragen. Vol is vol.
Opgeven zo snel mogelijk , uiterlijk 16 september bij Louis Speetgens (speet43@xs4all.nl of 046 4373123) . De kaarten kunnen vervolgens opgehaald worden donderdagmiddag 26 september in Stegen 35 van half twee tot vier uur namiddag. Bedrag van 2 euro p.p. vooraf storten op rekening penningmeester KBO, NL56RABO0104910658 onder vermelding :dag van de ouderen.

KBO/Seniorenvereniging  Beek organiseert in samenwerking met Remedica een  voorlichtingsbijeenkomst ‘Pneumokokkenvaccinatie’
Dinsdag 26 november 2019
van 14.00 – 16.00 uur in
Stegen 35, Beek

De pneumokok is een bacterie die normaal gesproken bij gezonde mensen geen ziekte veroorzaakt. Pneumokkenziekte komt vooral voor bij jonge kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar. Het risico neemt toe met de leeftijd en de aanwezigheid van andere ziektes zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. De bacterie kan o.a. longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken.
Ziekenhuis
Jaarlijks worden naar schatting 2600-5600 volwassenen ouder dan 65 jaar in het ziekenhuis opgenomen met pneumokokken-longontsteking. Naar schatting overlijdt 15% van de 60-plussers opgenomen in het ziekenhuis met pneumokokkenziekte, en hebben overlevenden jaren na ziekte nog een verhoogde kans (15%) op overlijden.
Vaccinatie
In 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om vaccinatie tegen pneumokokkenziekte op te nemen in het vaccinatieprogramma. De overheid heeft dit advies overgenomen. Hierdoor komt in 2020 voor volwassenen tussen de 60 en 75 jaar een gratis vaccin beschikbaar. 
Graag opgeven bij Mieke Vervoort, bestuurslid Educatie, KBO/Seniorenvereniging Beekmieke.vervoort.kbobeek@gmail.com


ATTENTIE

Procedure aanvraag Rijbewijskeuring
Begin vooral op tijd met uw aanvraag in te dienen.Plm. 6 maanden van te voren


"De gezondheidsverklaring rijbewijs 75 plus, ingevuld sturen naar het kantoor van het CBR. Maak hiervan voor alle zekerheid een copie.
Binnen een week  ontvangt u een  bevestiging van het CBR  en een formulier dat u moet meenemen naar de keuringsarts waarmee u een afspraak hebt gemaakt."

Aanvragen eigen verklaring / Gezondheidsverklaring:
-Bij de gemeente, duur plm. 1 week, via de website van de gemeenten of telefonisch
-Bij het CBR, duur plm. 2 weken. De gemeente is iets duurder dan het CBR
Bellen naar kantoor KBO Roermond op dinsdagmorgen. 0475381740 .Men vraagt uw naam en lidmaatschapsnummer en sturen u vervolgens  een lijst  met namen van artsen die de keuring uitvoeren.
U kunt zelf ook een arts uitzoeken
-Heeft u  de lijst in uw bezit maak dan telefonisch een afspraak  met een keuringsarts
-Neem de eigen-  of gezondheidsverklaring ingevuld mee naar de keuringsarts
-Na de keuring zal de arts de papieren ingevuld doorsturen naar het CBR
U kunt zelf ook de papieren doorsturen naar het CBR. Maak voor alle zekerheid van alle papieren een kopie
U krijgt geen bericht van het CBR of de papieren ontvangen zijn
-U kunt met uw DIGID inloggen bij het CBR om te zien of uw post ontvangen is
-Na plm. 8 weken ontvangt u de papieren terug van het CBR en  kunt u hiermee met pasfoto’s naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen.

Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

. Lid worden? (klik hier)

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website. 

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg


. Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
(klik hie
r

De klussers aan het werk !

Uitbreiding van onze "bibliotheek"
Zo langzamerhand ging onze boekenkast uit haar voegen breken.
Het gratis meenemen en gewoon brengen van overtollige boeken , die thuis liggen en waar U toch niets mee mee doet , leverde wegens succes ruimtegebrek op.
Daarom is er een derde kast bijgeplaatst, zodat U nog meer van deze service gebruik kunt maken en vooral met het oog op de vakantie mooie boeken kunt meenemen en als U wilt ook weer kunt (terug) brengen.
Voor degenen , die e-boeken lezen. Op donderdagmiddag kunt U deze vanuit onze voorraad op Uw e-reader laden.

HOME

Website: @ Mia Liedekerken